Udžbenik

Udžbenik Biologija 3 utemeljen je na znanstvenim, pedagoškim, didaktičko-metodičkim, tehničkim, etičkim i jezičnim zakonitostima te spoznajama o suvremenim metodama poučavanja i učenja.

Donosi motivirajuće, zanimljive i raznovrsne nastavne sadržaje te sadržava sve elemente potrebne za uspješno učenje. Sadržajem i strukturom omogućuje učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina kompetencija, uz snažnu unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju.

Prolistaj

Radna bilježnica

Radna bilježnica  izvrstan je obrazovni materijal za izgradnju bioloških kocepata.

Sadrži:

  • zadatke koji ispituju više razine znanja
  • praktične radove
Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

IZZI digitalni udžbenik osmišljen je na način da ga je moguće primijeniti u svim etapama nastavnoga procesa, samostalno ili kao dopunu tekstovnom udžbeniku. Videozapisi, digitalni kvizovi te interaktivni objekti na učenicima primjeren način donose još jedan pogled na svijet prirodnih znanosti pobuđujući istraživačku strast i razvijanje prirodoslovne pismenosti.

Prolistaj

Priručnik

Priručnik za učitelje odlična je podrška u izvedbi nastave i izvor dodatnih ideja za rad.

Sadrži:

  • prijedlog godišnjega izvedbenog kurikuluma
  • tematsko planiranje prema godišnjem izvedbenom kurikulumu
  • raspored sadržaja po temama/podtemama (hodogram) prema izvedbenom godišnjem kurikulumu
  • prijedloge tematskih priprema u kojima su navedeni ishodi predmeta i međupredmetna očekivanja, prijedlozi vrednovanja te različite aktivnosti s radnim listićima za uspješno ostvarivanje ishoda
  • prijedloge kriterija vrednovanja i samovrednovanja.
Godišnji izvedbeni kurikulum
Preuzmi
Tematsko planiranje
Preuzmi
Raspored sadržaja po temama
Preuzmi
Pripreme za nastavu
Uskoro...
Prezentacije
Uskoro...
Rješenja zadataka iz radne bilježnice
Uskoro...
Upute za vrednovanje učenika u nastavnom procesu
Prelistaj
Digitalni alati u području e-učenja
Prelistaj
Baza zadataka
Preuzmi