Sociologija - udžbenik

Udžbenik će učenicima pomoći u oblikovanju sociološke imaginacije, povezivanju i analiziranju društvenih problema te uočavanju i shvaćanju društvenih problema s kojima se susreću u svakodnevnom životu na mikrorazini i makrorazini društva.

Prolistaj

Sociologija - priručnik

Metodički priručnik služit će nastavnicima kao pomoć pri planiranju izvedbenog kurikuluma. Poslužit će im u oblikovanju ishoda i aktivnosti učenja kojima će društvene teme približiti shvaćanju učenika. Pomoći će im u oblikovanju načina vrednovanja i ostvarivanja ciljeva i svrhe nastavnoga predmeta.

Prolistaj

Sociologija - digitalni obrazovni sadržaji

Originalni digitalni obrazovni sadržaji mogu se iskoristiti u bilo kojoj fazi poučavanja Sociologije. Digitalni obrazovni sadržaji proširuju udžbenik dodatnim tekstovima, primjerima, videoisječcima, pitanjima za razmišljanje i materijalima za vrednovanje u jedinicama i na kraju svake teme.

Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum
Preuzmi u Metodičkom kutku
Tematsko planiranje
Preuzmi u Metodičkom kutku
Sociologija - priručnik
Preuzmi u Metodičkom kutku