Udžbenik s audio CD-om

Prolistaj

Radna bilježnica s CD-ROM-om sa 100 interaktivnih zadatak

Priručnik za nastavnike

Prolistaj

Dodatni digitalni sadržaj Manuels numériques digitalna platforma

 • pristupni kod za digitalna izdanja
 • dodatni digitalni materijali
 • višejezični rječnik
Detaljni prikaz pojedinih cjelina
Prolistaj
Tematsko planiranje
Uskoro...
Ogledni primjerci dnevnih priprava
Uskoro...
Audio sadržaj
Uskoro...
Ispiti
Uskoro...
Pristupni kod za digitalna izdanja
Uskoro...
Priprema za DELF A1&A2 ispite
Uskoro...
Godišnji izvedbeni kurikulum
Uskoro...

Praktičnost

 • udžbenik sadržava zadatke za pripremu ispita Delf
 • međupredmetni projekti
 • međukulturne teme
 • digitalni materijali
 • ispiti
 • pristupni kod za digitalni paket

Sigurnost

 • priručnik za nastavnike s dodatnim materijalima
 • ogledni primjerci dnevnih priprava
 • godišnji izvedbeni kurikulum
 • tematska planiranja

Edukacija

 • edukacijska i didaktička podrška
 • stručna edukacija
 • stručni skupovi
 • kontinuirana podrška stručnih predstavnika, urednika i stručnjaka
 • webinari

Inspiracija

 • inovativni projekti 
 • newsletter
prof. francuskog jezika u osnovnoj školi

Udžbenik je vrlo pregledan i jasno organiziran, a svaki drugačije obojeni modul ima uvodnu

stranicu gdje su najavljeni ishodi koji će se ostvarivati (Contrat d’apprentissage..) i

tema koja će se obrađivati.

Zadatci su jasno označeni i uokvireni te ističu sadržaje koji se u njima obrađuju (vokabular,gramatika, fonetika). U svakoj lekciji istaknut je zadatak a ton tour koji potiče učenike na aktivno korištenje usvojenih sadržaja.