Udžbenik - 1. svezak

Koncept cjelovitoga učenja u matematici za treći razred nadopunjen je novim dijelovima Svako pitanje ima odgovor, Po mjeri života i Istraži koji povezuju novo matematičko znanje i svakodnevne životne situacije. Nastavne jedinice započinju problemskim zadatkom koji sadržajno povezuje ostala predmetna područja i međupredmetne teme. Radni zadatci u udžbeniku poštuju načelo individualizacije, a osmišljeni su tako da potaknu učenika na primjenu vlastitoga znanja i iskustva u njihovu rješavanju. Na početku svake nastavne cjeline nalaze se tablice za formativno praćenje i vrednovanje učenika.

Prolistaj

Udžbenik - 2. svezak

U svakom dijelu udžbenika nalazi se dovoljno radnih zadataka za sate obrade i sate ponavljanja. Učenik će u školskoj torbi uvijek nositi samo jedan udžbenički svezak za nastavni predmet, a školska će torba biti lakša.

Prolistaj

Zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike prati sadržaje udžbenika i na njih se nadograđuje. Zadatci su kreativni i osmišljeni da potaknu učenike na razmišljanje, logičko zaključivanje i procjenjivanje. Gradiranje zadataka od jednostavnih prema zahtjevnijima čini zbirku pristupačnom za korištenje svim učenicima.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

Digitalni obrazovni sadržaji prate sve nastavne jedinice u tiskanom udžbeniku. Učenicima omogućavaju ostvarivanje ishoda na zanimljiv način te izravnu povratnu informaciju o uspješnosti. Sadržavaju zanimljive interaktivne objekte, videe, kvizove za provjeru znanja, zadatke za ponavljanje te kontrolne zadatke.

Prolistaj

Priručnik

Priručnik sadržava priprave s prijedlozima aktivnosti za ostvarivanje predviđenih ishoda svakoga nastavnog sata. Svaka priprava ima i prijedloge aktivnosti u digitalnome okružju te izravne poveznice na IZZI objekte. U pripravama je jasno istaknuta povezanost s ishodima ostalih nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema.

Primjeri priprema za izvođenje nastave
Preuzmi
Materijali za učenike s poteškoćama u učenju
Preuzmi
Ispiti znanja
Preuzmi
Prijedlog izvedbenog plana
Preuzmi
Tablica procjene
Preuzmi
GIK
Preuzmi

Priroda i društvo 3

(Inter)aktivna radna bilježnica svakom učeniku omogućuje aktivno učenje. Odobrila AZOO!
Istraži

Učiteljice/učitelji prepoznaju kvalitetu nastavničkog kompleta jer:

 • cjeloviti koncept udžbenika ostavlja učitelju prostor za slobodu i kreativnost u oblikovanju nastavnoga sata
 • je praćenje i vrednovanje ostvarivanja ishoda jednostavno uz jedinstvene tablice koje se nalaze u svim udžbenicima
 • je podrška u materijalima za učiteljice/učitelje potrebna za pripremu i provedbu sata jezgrovita i jasna
 • su radni zadatci prilagođeni svim učenicima, a odabrani metodički postupci omogućuju uspješno razumijevanje problemskih situacija
 • spajaju najbolje od tiskanoga i digitalnog sadržaja s jasno postavljenim ishodima na početku svake jedinice
 • se temelji na suvremenim metodama poučavanja.

Učenici vole udžbenike Nina i Tino jer:

 • ih jasna struktura sustavno vodi do ostvarivanja ishoda
 • se nalaze u središtu aktivnosti
 • gradivo svladavaju uz stvarne životne situacije
 • ih grafički prikazi potiču na aktivno sudjelovanje na satu
 • sadržaj svakog udžbenika uključuje raznolike teme koje potiču učenika na istraživanje i zaključivanje
 • u tablicama za samovrednovanje procjenjuju vlastito razumijevanje sadržaja i napredak.

Roditeljima se sviđaju udžbenici Nina i Tino jer:

 • istraživački pristup učenju potiče učenika na logičko zaključivanje
 • omogućuju učenicima samostalnost u radu
 • povezuju tiskani i digitalni sadržaj
 • omogućuju praćenje napretka djeteta putem tablica za samovrednovanje
 • spajaju zabavu i učenje.