Udžbenik s CD-om

za 1. razred gimnazija dvojezičari i 1. i 2. i/ili 3. razred gimnazija, prvi i drugi strani jezik (početno i napredno učenje)

Pristup Défi digitalnom udžbeniku pronađite na ovoj  poveznici.

Unijeti korisničke podatke i kliknuti na Se Connecter

korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr

zaporka: Odjel1234

Saznajte više 

Radna bilježnica s MP3 datotekama

Pristup Défi digitalnoj radnoj bilježnici pronađite na ovoj  poveznici.

Unijeti korisničke podatke i kliknuti na Se Connecter

korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr

zaporka: Odjel1234

Saznajte više

Pristupni Premium kod na Espace Virtuel s priručnikom i dodatnim materijalima

Pristup Défi digitalnom priručniku pronađite na ovoj  poveznici.

Unijeti korisničke podatke i kliknuti na Se Connecter

korisničko ime: strana-izdanja@profil-klett.hr

zaporka: Odjel1234

Saznajte više

Metodički materijali za nastavnike

Metodički materijali za nastavnike uz udžbenik Defi

Preuzmi

Dodatni digitalni sadržaj Espace virtuel digitalna platforma

 • audio i videomaterijali 
 • digitalni udžbenik, radna bilježnica i priručnik za nastavnika
 • pripremljeni ispiti
 • primjeri zadataka iz ispita Delf 
Detaljan prikaz pojedinih cjelina
Prolistaj
Priručnik za nastavnike
Preuzmi
Testovi evaluacije
Preuzmi
Intrajezične i interjezične vježbe
Preuzmi
Rješenja radne bilježnice i DELF-a
Preuzmi
GIK
Preuzmi

Praktičnost

 • digitalno izdanje udžbenika, brojni dodatni digitalni materijali 
 • autokorektivne vježbe
 • dodatni videomaterijali
 • interaktivni e-udžbenik i radna bilježnica dodatne online vježbe
 • međupredmetni projekti

Sigurnost

 • godišnji izvedbeni kurikulum
 • dnevne priprave
 • tematsko planiranje
 • priručnik za nastavnike (s dodatnim idejama, projekti, evaluacija, priprema za DELF, ispiti, rješenja)

Edukacija

 • edukacijska i didaktička podrška
 • stručna edukacija
 • stručni skupovi
 • kontinuirana podrška stručnih predstavnika, urednika i stručnjaka
 • webinari

Inspiracija

 • inovativni i pučni projekti 
 • newsletter
Mirjana Franić, prof.

Udžbenik Defi odgovara zahtjevima kurikularne reforme i predmetnog kurikuluma Francuskog jezika.