Udžbenik - 1. svezak

Suvremeni pristup u početnici Nina i Tino vidljiv je u kreativnim i inovativnim metodama poučavanja kao što su tjelopis i kraljevsko slovo. One su spoj afirmativnog pristupa učenju slova i tjelesne aktivnosti. Od različitih vrsta tekstova posebno su zanimljivi tekstovi Slušam i crtam, oglasi, recepti, obrasci te posebno izdvojeni tekstovi za samostalne čitalačke i stvaralačke aktivnosti učenika. Suvremen pristup naglašen je i u zadatcima za vježbanje grafomotorike koji su oblikovani tako da pričaju priču.

Prolistaj

Udžbenik - 2. svezak

U svakom dijelu udžbenika nalazi se dovoljno radnih zadataka za sate obrade i sate ponavljanja. Učenik će u školskoj torbi uvijek nositi samo jedan udžbenički svezak za nastavni predmet, a školska će torba biti lakša.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

Digitalni obrazovni sadržaji obiluju zanimljivim interaktivnim objektima, videima, zadatcima i kvizovima za provjeru znanja. Zvučna čitanka sadržava tekstove koje učenici slušaju promatrajući ilustracije u početnici. Potiču učenike na razvoj jezičnih djelatnosti slušanja i govorenja.

Prolistaj

Priručnik

Priručnik sadržava priprave s prijedlozima aktivnosti za ostvarivanje predviđenih ishoda svakoga nastavnog sata. Svaka priprava ima i prijedloge aktivnosti u digitalnome okružju te izravne poveznice na IZZI objekte. U pripravama je jasno istaknuta povezanost s ishodima ostalih nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema.

Prolistaj

Razredna slovarica za prvi i drugi razred

Zanimljiva i inovativna razredna slovarica ima višestruku namjenu. U prvome razredu omogućuje učenicima stvaranje vlastite razredne slikovne slovarice, upoznavanje velikih i malih slova školskoga formalnog pisma te upoznavanje biljnih i životinjskih vrsta u svojemu okružju. U drugome razredu učenici mogu uočiti izgled i smjer pisanja slova rukopisnoga pisma, njihovo spajanje te upoznati neke životinje i biljke koje ne mogu vidjeti u svojoj okolini.

Prolistaj
Ispiti znanja
Preuzmi
Tablice za formativno vrednovanje
Preuzmi
Prijedlog izvedbenog plana
Preuzmi
Aktivnosti s lutkama
Preuzmi
Klub čitača - dodatni tekstovi za čitanje
Preuzmi
Izlazne kartice
Preuzmi
Metodički materijali
Preuzmi
Priručnik
Preuzmi
Prijedlog godišnjeg izvedbenog kurikuluma
Preuzmi
Prijedlog priprema za izvođenje nastave
Preuzmi
Prijedlog tjednog planiranja
Preuzmi
Zvučna čitanka
Poslušaj
Lektirni priručnik za 1. razred
Preuzmi
Prijedlog tematskog mjesečnog planiranja za kombinirane razredne odjele
Preuzmi

Priroda i društvo 1

(Inter)aktivna radna bilježnica svakom učeniku omogućuje aktivno učenje. Odobrila AZOO!
Istraži

Učiteljice/učitelji prepoznaju kvalitetu nastavničkog kompleta jer:

 • cjeloviti koncept udžbenika ostavlja učitelju prostor za slobodu i kreativnost u oblikovanju nastavnoga sata
 • je praćenje i vrednovanje ostvarivanja ishoda jednostavno uz jedinstvene tablice koje se nalaze u svim udžbenicima
 • je podrška u materijalima za učiteljice/učitelje potrebna za pripremu i provedbu sata jezgrovita i jasna
 • su radni zadatci prilagođeni svim učenicima, a odabrani metodički postupci omogućuju uspješno razumijevanje problemskih situacija
 • spajaju najbolje od tiskanoga i digitalnog sadržaja s jasno postavljenim ishodima na početku svake jedinice
 • se temelji na suvremenim metodama poučavanja.

Učenici vole udžbenike Nina i Tino jer:

 • ih jasna struktura sustavno vodi do ostvarivanja ishoda
 • se nalaze u središtu aktivnosti
 • gradivo svladavaju uz stvarne životne situacije
 • ih grafički prikazi potiču na aktivno sudjelovanje na satu
 • sadržaj svakog udžbenika uključuje raznolike teme koje potiču učenika na istraživanje i zaključivanje
 • u tablicama za samovrednovanje procjenjuju vlastito razumijevanje sadržaja i napredak.

 

Roditeljima se sviđaju udžbenici Nina i Tino jer:

 • istraživački pristup učenju potiče učenika na logičko zaključivanje
 • omogućuju učenicima samostalnost u radu
 • povezuju tiskani i digitalni sadržaj
 • omogućuju praćenje napretka djeteta putem tablica za samovrednovanje
 • spajaju zabavu i učenje.