Udžbenik - 1. svezak

Obrada novoga matematičkog pojma počinje problemskom situacijom poznatom djeci. Zadatci su osmišljeni tako da potaknu učenike na razmišljanje, zaključivanje i primjenu vlastitoga iskustva u rješavanju matematičkih problema. Na početku svake nastavne cjeline nalaze se tablice za formativno praćenje i vrednovanje učenika.

Prolistaj

Udžbenik - 2. svezak

U svakom dijelu udžbenika nalazi se dovoljno radnih zadataka za sate obrade i sate ponavljanja. Učenik će u školskoj torbi uvijek nositi samo jedan udžbenički svezak za nastavni predmet, a školska će torba biti lakša.

Prolistaj

Zbirka zadataka

Zbirka zadataka iz matematike tematski prati udžbenik. Zadatci su kreativni i osmišljeni da potaknu učenike na razmišljanje, zaključivanje i procjenjivanje. Gradiranje zadataka od jednostavnih prema zahtjevnijima čini zbirku pristupačnom za korištenje svim učenicima.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaj

Digitalni obrazovni sadržaji tematski prate tiskane udžbenike. Obiluju interaktivnim objektima, kvizovima za provjeru znanja, zadatcima za ponavljanje i videima.

Prolistaj

Priručnik

Priručnik sadržava priprave s prijedlozima aktivnosti za ostvarivanje predviđenih ishoda svakoga nastavnog sata. Svaka priprava ima i prijedloge aktivnosti u digitalnome okružju te izravne poveznice na IZZI objekte. U pripravama je jasno istaknuta povezanost s ishodima ostalih nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema.

Prolistaj
Materijali za učenike s teškoćama u učenju
Preuzmi
Aktivnosti s lutkama
Preuzmi
Tablica za formativno vrednovanje
Preuzmi
Priručnik
Preuzmi
Primjer zbirke zadataka
Preuzmi
Primjer ispita znanja
Preuzmi
Prijedlog tjednog planiranja
Preuzmi
Prijedlog priprema za izvođenje nastave
Preuzmi
Prijedlog izvedbenog plana
Preuzmi
Prijedlog godišnjeg izvedbenog kurikuluma
Preuzmi
Prijedlog tematskog mjesečnog planiranja za kombinirane razredne odjele
Preuzmi

Priroda i društvo 1

(Inter)aktivna radna bilježnica svakom učeniku omogućuje aktivno učenje. Odobrila AZOO!
Istraži

Učiteljice/učitelji prepoznaju kvalitetu nastavničkog kompleta jer:

 • cjeloviti koncept udžbenika ostavlja učitelju prostor za slobodu i kreativnost u oblikovanju nastavnoga sata
 • je praćenje i vrednovanje ostvarivanja ishoda jednostavno uz jedinstvene tablice koje se nalaze u svim udžbenicima
 • je podrška u materijalima za učiteljice/učitelje potrebna za pripremu i provedbu sata jezgrovita i jasna
 • su radni zadatci prilagođeni svim učenicima, a odabrani metodički postupci omogućuju uspješno razumijevanje problemskih situacija
 • spajaju najbolje od tiskanoga i digitalnog sadržaja s jasno postavljenim ishodima na početku svake jedinice
 • se temelji na suvremenim metodama poučavanja.

Učenici vole udžbenike Nina i Tino jer:

 • ih jasna struktura sustavno vodi do ostvarivanja ishoda
 • se nalaze u središtu aktivnosti
 • gradivo svladavaju uz stvarne životne situacije
 • ih grafički prikazi potiču na aktivno sudjelovanje na satu
 • sadržaj svakog udžbenika uključuje raznolike teme koje potiču učenika na istraživanje i zaključivanje
 • u tablicama za samovrednovanje procjenjuju vlastito razumijevanje sadržaja i napredak.

Roditeljima se sviđaju udžbenici Nina i Tino jer:

 • istraživački pristup učenju potiče učenika na logičko zaključivanje
 • omogućuju učenicima samostalnost u radu
 • povezuju tiskani i digitalni sadržaj
 • omogućuju praćenje napretka djeteta putem tablica za samovrednovanje
 • spajaju zabavu i učenje.