Udžbenik

Tematski pristup obrade nastavne građe omogućuje Vam maksimalnu međupredmetnu povezanost sadržaja (Glazba svuda oko nas, Gdje živi glazba, Zvuci jeseni, Zimske čarolije, Veselje običaja, Glazbaonica, Proljeće nas pokreće, Obiteljske pustolovine). Svaka se tematska cjelina otvara motivirajućim uvodom i učeniku jasnim i ostvarivim ishodima.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji riječi pridružuju sliku, zvuk, audio i videozapis te interaktivni zadatke. Nastavni su sadržaji tematski oblikovani (Zvuci svuda oko nas, Glazba svuda oko nas, Glazbeni kontrasti i Glazbene boje) te komplementarno nadopunjuju poglavlja tiskanoga dijela udžbenika. Izravnoj interaktivnoj komunikaciji s učenicima prethodi metodički vođena prezentacija sadržaja koja završava s kvizovima vrednovanja ostvarenosti ishoda. Brojni kvizovi, zadatci usporedbe, spajanja, povezivanja, izdvajanja daju učeniku mogućnost povratne informacije o ostvarenosti ishoda. Digitalni obrazovni sadržaji pogodni su za frontalnu uporabu tijekom nastavnog procesa, za grupni rad, rad u paru te individualni rad na nastavi ili kod kuće. Pružaju mogućnosti i za projektne zadatke.

Prolistaj

Priručnik

Godišnji izvedbeni kurikulum usustavljuje nastavne sadržaje u ostvarivih 35 sati nastave, dok mjesečni izvedbeni kurikulum navodi jasne ishode i njihove šifre usklađene s predmetnim kurikulumom, kao i međupredmetne teme i njihove korelacije. Priručnik nudi najmanje tri aktivnosti za svaki nastavni sat, kao i tablice za vrednovanje, samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje te dodatne sadržaje za učitelje.

Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum s ishodima
Preuzmi
Operativni godišnji kurikulum
Preuzmi
Pripreme za nastavu
Preuzmi
Fonoteka
Idi
Videoteka
Idi
Matrice
Idi
Dnevnik slušanja
Preuzmi
Metodički uputnik za Dnevnik slušanja
Preuzmi
Memory kartice
Preuzmi
Plakati
Preuzmi