Udžbenik - 1. svezak

Učenik i njegovo iskustvo središte su ostvarivanja ishoda. S pomoću vremenskih lenti učenik uočava promjene vezane uz vlastito iskustvo. Unutar nastavnih jedinica nalaze se manje istraživačke aktivnosti koje potiču učenika na razmišljanje, istraživanje, povezivanje i zaključivanje. Na kraju svake cjeline omogućeno je usustavljivanje i ponuđene su poticajne istraživačke aktivnosti.

Prolistaj

Udžbenik - 2. svezak

U svakom dijelu udžbenika nalazi se dovoljno radnih zadataka za sate obrade i sate ponavljanja. Učenik će u školskoj torbi uvijek nositi samo jedan udžbenički svezak za nastavni predmet, a školska će torba biti lakša.

Prolistaj

IZZI digitalni sadržaj

Digitalni obrazovni sadržaji obiluju zanimljivim interaktivnim objektima, videima, zadatcima i kvizovima za provjeru znanja. Zadatci su iskustveni i potiču cjelovit pristup učenju te često povezani s ostalim predmetima i međupredmetnim temama.

Prolistaj

Priručnik

Priručnik sadržava priprave s prijedlozima aktivnosti za ostvarivanje predviđenih ishoda svakoga nastavnog sata. Svaka priprava ima i prijedloge aktivnosti u digitalnome okružju te izravne poveznice na IZZI objekte. U pripravama je jasno istaknuta povezanost s ishodima ostalih nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema.

Prolistaj
Prijedlog godišnjeg izvedbenog kurikuluma
Preuzmi
Prijedlog izvedbenog plana
Preuzmi
Prijedlog priprema za izvođenje nastave
Preuzmi
Prijedlog tjednog planiranja
Preuzmi
Aktivnosti s lutkama
Preuzmi
Primjer ispita znanja
Preuzmi
Priručnik
Preuzmi
Tablice za formativno vrednovanje
Preuzmi
Prijedlog tematskog mjesečnog planiranja za kombinirane razredne odjele
Preuzmi

Priroda i društvo 1

(Inter)aktivna radna bilježnica svakom učeniku omogućuje aktivno učenje. Odobrila AZOO!
Istraži

Učiteljice/učitelji prepoznaju kvalitetu nastavničkog kompleta jer:

 • cjeloviti koncept udžbenika ostavlja učitelju prostor za slobodu i kreativnost u oblikovanju nastavnoga sata
 • je praćenje i vrednovanje ostvarivanja ishoda jednostavno uz jedinstvene tablice koje se nalaze u svim udžbenicima
 • je podrška u materijalima za učiteljice/učitelje potrebna za pripremu i provedbu sata jezgrovita i jasna
 • su radni zadatci prilagođeni svim učenicima, a odabrani metodički postupci omogućuju uspješno razumijevanje problemskih situacija
 • spajaju najbolje od tiskanoga i digitalnog sadržaja s jasno postavljenim ishodima na početku svake jedinice
 • se temelji na suvremenim metodama poučavanja.

Učenici vole udžbenike Nina i Tino jer:

 • ih jasna struktura sustavno vodi do ostvarivanja ishoda
 • se nalaze u središtu aktivnosti
 • gradivo svladavaju uz stvarne životne situacije
 • ih grafički prikazi potiču na aktivno sudjelovanje na satu
 • sadržaj svakog udžbenika uključuje raznolike teme koje potiču učenika na istraživanje i zaključivanje
 • u tablicama za samovrednovanje procjenjuju vlastito razumijevanje sadržaja i napredak.

Roditeljima se sviđaju udžbenici Nina i Tino jer:

 • istraživački pristup učenju potiče učenika na logičko zaključivanje
 • omogućuju učenicima samostalnost u radu
 • povezuju tiskani i digitalni sadržaj
 • omogućuju praćenje napretka djeteta putem tablica za samovrednovanje
 • spajaju zabavu i učenje.