Udžbenik za treći razred gimnazije i srednje strukovne škole- 1. svezak

autori:

Z. Šikić, A. Copić, M. Ćulav Markičević, Lj. Jeličić, R. Kalazić, S. Lukač, K. J. Penzar

 

Udžbenik Matematika 3 zanimljiv je spoj provjerene dugogodišnje tradicije i iskustva s novim obrazovnim zahtjevima:

 • pregledan je i jednostavan, s naglaskom na bitnim sadržajima
 • pisan je tako da povezuje nove informacije s onima koje su učeniku već poznate
 • zadržana je vizualna atraktivnost s mnoštvom grafova, slika i ilustracija koje su prilagođene zahtjevima današnjih učenika
 • bogatsvo slikovnih priloga povezuje nastavni sadržaj s iskustvima iz svakodnevnoga života te na na jedinstven način učenicima približava važnost matematike pri rješavanju svakodnevnih i aktualnih problema.
Prolistaj

Udžbenik za treći razred gimnazije i srednje strukovne škole- 2. svezak

autori:

Z. Šikić, A. Copić, M. Ćulav Markičević, Lj. Jeličić, R. Kalazić, S. Lukač, K. J. Penzar

 

Nastavne teme:

1. svezak:

 • Potencije s racionalnim eksponentom
 • Eksponencijalne i logaritamske funkcije
 • Trigonometrijske funkcije

2. svezak

 • Vektori
 • Pravac
 • Jednadžba kružnice
 • Krivulje drugog reda
 • Kombinatorika
Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

autori: uz autore tiskanog dijela udžbenika

autori su: V. Brelih, S. Jukić, I. Lukanović

 

 

 

 • Nude jedinstven pogled na matematiku u digitalnome svijetu.
 • Omogućuju ostvarivanje svih ishoda propisanih kurikulumom za Matematiku u 3. razredu.
 • Na temelju načela aktivnoga učenja učeniku se pruža mogućnost samostalnoga učenja na različitim vrstama izvora: Twig edukativni videozapisiinteraktivni zadatci, animacije.
 • Mnogobrojni digitalni kvizovi omogućuju učeniku da  usustavi svoja znanja i vještine.
Prolistaj

Priručnik za učitelje 1. i 2. svezak

grupa autora

 

Priručnik sadržava mnoge dodatne materijale koji upotpunjuju udžbeničke komplete:

 

 • prijedlog godišnjega izvedbenog kurikuluma
 • tematsko planiranje prema godišnjem izvedbenom kurikulumu
 • raspored sadržaja po temama/podtemama prema izvedbenom godišnjem kurikulumu 
 • prijedloge tematskih priprema u kojima su navedeni ishodi predmeta i međupredmetna očekivanja
 • vrednovanje u nastavi matematike
 • prijedloge kriterija vrednovanja i samovrednovanja
 • prijedloge tablica samoprocjene
 • prijedloge radnih listića
 • prijedloge potpuno razrađenih projektnih aktivnosti
 • prijedloge grupnoga rada
 • primjere formativnih vrednovanja
 • primjere sumativnih vrednovanja
 • primjere sumativnih vrednovanja za pomoć učenicima pri učenju

 

Izvrstan je oslonac u izvedbi nastave i izvor dodatnih ideja za rad.

Dodatak udžbeiku matematike za treći razred gimnazije i srednje strukovne škole

Ovaj separat objedinjuje sve sadržaje koje su učenici trećih razreda propustili u dosadašnjem školovanju zbog promjene kurikuluma.

Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum 105 sati
Preuzmi
Godišnji izvedbeni kurikulum 140 sati
Preuzmi
Vrednovanje u nastavi matematike - teorijski okvir
Preuzmi
Vrednovanje kao i za učenje
Preuzmi
Primjer formativnog vrednovanja
Preuzmi
Lista za procjenu
Preuzmi
Lista za samoprocjenu - jednadžba kružnice
Preuzmi
Vježba - zakopano blago
Preuzmi

Učitelji

Tiskani i digitalni udžbenik zasebno čine potpunu cjelinu i sadrže dovoljan broj primjera, zadataka i zanimljivosti koje omogućuju kreativan pristup poučavanju, odabir najboljih metoda i alata, a sve kako bi učenike potaknuli na istraživački rad, kritičko mišljenje i donošenje valjanih odluka. Praktični dodatni materijali omogućuju raznovrsnost nastave i približavaju ljepotu matematike svim učenicima.

Učenici

Ljepota i važnost matematike je u njezinoj primjenjivosti u životnim situacijama pri rješavanju stvarnih problema. Naši udžbenici nude jedinstven matematički pogled na rješavanje različitih problema koji učenike potiču na istraživanje,  samostalan rad i donošenje zaključaka.

Roditelji

Udžbenički komplet omogućuje učenicima samostalnost u radu, spaja zabavu i učenje. U digitalnom udžbeniku, roditelji imaju mogućnost praćenja rada svojega djeteta i potpun uvid u njegov napredak.