Udžbenik kemije za prvi razred gimnazije

Autori: Melita Barić Tominac, Aleksandra Habuš, Snježana Liber, Roko Vladušić

 

Udžbenik Kemija 1 sadržava sve sastavnice potrebne za uspješno učenje:

 • sadržaj i struktura udžbenika omogućava učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina kompetencija
 • zrcali interdisciplinarnost uz snažnu unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju
 • udžbenički tekst pisan je tako da povezuje nove informacije s onima koje su učeniku već poznate
 • grafičko oblikovanje udžbenika metodički je prilagođeno zahtjevima današnjih učenika, uz bogatstvo slikovnih priloga kojima se nastavni sadržaj povezuje s iskustvima iz svakodnevnoga životnog okruženja
 • primjena čestičnoga crteža u nastavi kemije, što znatno pridonosi konceptualnom razumijevanju nastavnoga sadržaja
 • znatan broj raznovrsnih primjera s rješenjima učenicima omogućava da samostalno svladaju gradivo pomoću udžbenika
 • detaljni opisi izvođenja pokusa, kao i problemska pitanja koja omogućavaju učeniku da istražuje primjenom načela aktivnoga učenja te prikupljene podatke obradi i prikaže crtežom, tabličnim ili grafičkim prikazom
 • zadatci za ponavljanje na kraju svakog poglavlja, u rubrici Razmislite i odgovorite, svojevrstan su vodič k onome što učenik treba znati kako bi ostvario postavljene obrazovne ishode
 • pojmovnik s popisom ključnih pojmova i njihovim značenjima, kao i rješenja zadataka
Prolistaj

Zbirka riješenih primjera i zadataka iz kemije za učenike prvih razreda gimnazije

Autori: Melita Barić Tominac, Aleksandra Habuš, Snježana Liber, Roko Vladušić

 

Zbirka zadataka za prvi razred gimnazije donosi raznovrsne i kvalitetne zadatke kojima prethode mnogobrojni riješeni primjeri koji učeniku omogućuju kvalitetnu pripremu za državnu maturu.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

IZZI digitalni obrazovni sadržaj tematski prati tiskani udžbenik te omogućuje učenicima još jedan pogled na svijet kemije, probuđujući istraživačku strast i osvješćivanje zašto je važno učiti kemiju.

 

 • Na temelju načela aktivnoga učenja učeniku se pruža mogućnost samostalnoga istraživanja na različitim vrstama izvora (Twig edukativni videozapisi, interaktivni zadatci, animacije, fotogalerije, istraživački radovi i dr.).
 • IZZI – digitalni obrazovni sadržaji jedino su cjelovito digitalno rješenje na tržištu u Republici Hrvatskoj koje omogućuje aktivno korištenje i pisanje kemijskoga simboličkog jezika u svim interaktivnim sadržajima!
 • Mnogobrojni digitalni kvizovi i testovi na razini modula usmjeruju učenika da utvrdi i usustavi svoja znanja i vještine na kraju svake nastavne teme.
 • Digitalni periodni sustav elemenata temeljni je alat u nastavi kemije koji uključe i kalkulator za izračun relativne molekulske mase.

 

Prolistaj

Priručnik za nastavnike

Priručnik sadržava mnoge dodatne materijale koji upotpunjuju udžbeničke komplete:

 

 • prijedlog godišnjega izvedbenog kurikuluma
 • tematsko planiranje prema godišnjem izvedbenom kurikulumu
 • raspored sadržaja po temama/podtemama prema izvedbenom godišnjem kurikulumu 
 • prijedloge tematskih priprema u kojima su navedeni ishodi predmeta i međupredmetna očekivanja
 • vrednovanje u nastavi matematike
 • prijedloge kriterija vrednovanja i samovrednovanja
 • prijedloge tablica samoprocjene

Kemija – priručnik za maturu

Priručnik iz kemije za maturu sadržava:

 • sažetke gradiva i riješene primjere koji prethode zadatcima
 • zadatke koji se pojavljuju postupno od lakših prema težima s rješenjima na kraju svake cjeline
Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum
Preuzmi
Pripreme za nastavu
Preuzmi
Provjerite naučeno! (problemski zadatci)
Prolistaj
Vrednovanje u nastavi kemije
Prolistaj

Nastavnik

Uz tiskane udžbenike kemije za gimnaziju te primjenu IZZI digitalnoga obrazovnog sadržaja, omogućuje vam se poučavanje kemije temeljeno na istraživanju i unaprjeđivanju prirodoslovne pismenosti učenika. 3D modeli, digitalni periodni sustav elemenata, videozapisi te simulacije pomoći će vam prikazati nastavni sadržaj učenicima na učinkovit način i probuditi njihovu znatiželju. Takvi materijali pridonose razvijanju sposobnosti učenika za primjenu prirodoslovnoga znanja, prepoznavanje pitanja i izvođenje zaključaka temeljenih na dokazima radi razumijevanja prirodnoga svijeta i promjena koje u njemu izaziva ljudska aktivnost te lakšega donošenja odluka.

Učenik

Razumijevanjem kemije, razumijemo svijet oko nas jer sve s čime se susrećemo u svakidašnjem životu na neki je način povezano s kemijom. U tom svijetu kemije vodič će ti biti tiskani udžbenik i IZZI digitalni sadržaji, napisani tako da budu razumljivi, zanimljivi te poticajni za tvoj samostalni rad i prikupljanje dodatnih podataka vezanih uz izložene sadržaje.

Roditelj

IZZI digitalni obrazovni sadržaj upotpunjuju tiskane udžbenike. Vaše će dijete uz interaktivne elemente, igru i rješavanje digitalnih zadataka brže i uspješnije usvajati nastavne sadržaje utemeljene na novim predmetnim kurikulumima.