Udžbenik kemije za drugi razred gimnazije

Autorice: Aleksandra Habuš, Melita Barić Tominac, Snježana Liber, Danijela Bajić

 

Udžbenik Kemija 2 sadržava sve sastavnice potrebne za uspješno učenje:

 • sadržaj i struktura udžbenika omogućava učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina kompetencija te interdisciplinarnost uz snažnu unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju
 • udžbenički tekst pisan je tako da povezuje nove informacije s onima koje su učeniku već poznate
 • grafičko oblikovanje udžbenika metodički je prilagođeno zahtjevima današnjih učenika, uz bogatstvo slikovnih priloga kojima se nastavni sadržaj povezuje s iskustvima iz svakodnevnoga životnog okruženja
 • primjena čestičnoga crteža u nastavi kemije, što znatno pridonosi konceptualnom razumijevanju nastavnoga sadržaja
 • znatan broj raznovrsnih primjera s rješenjima učenicima omogućava da samostalno svladaju gradivo pomoću udžbenika
 • detaljni opisi izvođenja pokusa, kao i problemska pitanja koja omogućavaju učeniku da istražuje primjenom načela aktivnoga učenja te prikupljene podatke obradi i prikaže crtežom, tabličnim ili grafičkim prikazom
 • motivacijsko-problemski dio obiluje primjerima iz svakodnevnoga života, bliskim učeniku
 • zadatci za ponavljanje na kraju svakog poglavlja, u rubrici Razmislite i odgovorite, omogućavaju učeniku ponavljanje, uvježbavanje, provjeru znanja i sposobnosti te su svojevrstan vodič k onome što učenik treba znati kako bi ostvario postavljene obrazovne ishode
 • pojmovnik s popisom ključnih pojmova i njihovim značenjima, kao i rješenja zadataka
Prolistaj

Zbirka riješenih primjera i zadataka iz kemije za učenike drugih razreda gimnazije

Autorice: Aleksandra Habuš, Melita Barić Tominac, Snježana Liber, Danijela Bajić

 

Zbirka zadataka za drugi razred gimnazije donosi raznovrsne i kvalitetne zadatke kojima prethode mnogobrojni riješeni primjeri koji učeniku omogućuju kvalitetnu pripremu za državnu maturu.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

IZZI digitalni obrazovni sadržaj tematski prati tiskani udžbenik te omogućuje učenicima još jedan pogled na svijet kemije, probuđujući istraživačku strast i osvješćivanje zašto je važno učiti kemiju.

 

 • Na temelju načela aktivnoga učenja učeniku se pruža mogućnost samostalnoga istraživanja na različitim vrstama izvora (Twig edukativni videozapisi, interaktivni zadatci, animacije, fotogalerije, istraživački radovi i dr.).
 • IZZI – digitalni obrazovni sadržaji jedino su cjelovito digitalno rješenje na tržištu u Republici Hrvatskoj koje omogućuje aktivno korištenje i pisanje kemijskoga simboličkog jezika u svim interaktivnim sadržajima!
 • Mnogobrojni digitalni kvizovi i testovi na razini modula usmjeruju učenika da utvrdi i usustavi svoja znanja i vještine na kraju svake nastavne teme.
 • Digitalni periodni sustav elemenata temeljni je alat u nastavi kemije koji uključe i kalkulator za izračun relativne molekulske mase.

 

Priručnik za nastavnike

Priručnik za učitelje izvrstan je oslonac u izvedbi nastave i izvor dodatnih ideja za rad.

 

Sadrži:

 

 • prijedlog godišnjega izvedbenog kurikuluma
 • tematsko planiranje prema godišnjem izvedbenom kurikulumu
 • raspored sadržaja po temama/podtemama (hodogram) prema izvedbenom godišnjem kurikulumu 
 • prijedloge tematskih priprema u kojima su navedeni ishodi predmeta i međupredmetna očekivanja, prijedlozi vrednovanja te različite aktivnosti s radnim listićima za uspješno ostvarivanje ishoda
 • prijedloge kriterija vrednovanja i samovrednovanja.
Prolistaj

Kemija – priručnik za maturu

Priručnik iz kemije za maturu sadržava:

 • sažetke gradiva i riješene primjere koji prethode zadatcima
 • zadatke koji se pojavljuju postupno od lakših prema težima s rješenjima na kraju svake cjeline
Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum
Preuzmi
Pripreme za nastavu
Preuzmi
Provjerite naučeno! (problemski zadatci)
Prolistaj
Vrednovanje u nastavi kemije
Prolistaj