Zašto je povijest važna? 2 - udžbenik

Udžbenik Zašto je povijest važna? 2 kroz novi pristup, temeljen na istraživačkome učenju, vodi učenike kroz razdoblje srednjega i ranoga novog vijeka. Uz pomno odabrane materijale, ilustracije i karte te pitanja koja potiču kritičko i kreativno mišljenje učenicima se osigurava zanimljivo iskustvo učenja, a nastavnicima jedinstveno iskustvo poučavanja.

Prolistaj

Zašto je povijest važna? 2 - priručnik

Metodički priručnik za nastavnike sadrži detaljnu razradu kurikulumskoga planiranja kako bi se kod učenika poticalo kritičko i kreativno mišljenje. Za svaku temu nastavnicima se nude kvalitetne metode za realizaciju aktivnosti na satu te konkretni prijedlozi svih pristupa vrednovanju.

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

Učenici i nastavnici u digitalnim obrazovnim sadržajima uz sve teme mogu pronaći dodatne izvore, ilustracije, videoisječke i druge sadržaje kojima se produbljuje iskustvo istraživanja prošlosti. Sve digitalne jedinice sadrže materijale za samostalno učeničko vrednovanje naučenoga i za vrednovanje kako učenje. Izborom pojedinih sadržaja mogu se oblikovati dodatne izborne teme.

Prolistaj
Godišnji izvedbeni kurikulum
Preuzmi u Metodičkom kutku
Priručnik za nastavnike
Preuzmi u Metodičkom kutku
Prijedlozi aktivnosti poučavanja
Preuzmi u Metodičkom kutku
Prijedlozi vrednovanja kao učenje i vrednovanja naučenoga
Preuzmi u Metodičkom kutku
Upute za vrednovanje učenika u nastavnom procesu
Preuzmi u Metodičkom kutku
Računalne prezentacije
Uskoro...
Slijepe povijesne karte
Preuzmi primjer