18. listopad 2016.

Čitanje s razumijevanjem

Autor: Diana Greblički-Miculinić

Čitatelji se služe različitim pristupima da bi čitali i razumjeli tekst. Ti pristupi uključuju pronalaženje podataka, razvijanje širokoga mišljenja, tumačenje, promišljanje i procjenjivanje sadržaja teksta, promišljanje i procjenjivanje oblika teksta. 

Poučavanje učenika za primjenu strategija razumijevanja pri čitanju pomaže im razumjeti tekst prije, tijekom i poslije čitanja.
Strategije su postupci koji omogućuju učenicima da postanu svjesni koliko dobro razumiju tekst dok ga čitaju te da poboljšaju svoje razumijevanje i učenje.

Obuhvaćaju primjenu prethodnog znanja, postavljanje pitanja o tekstu ili primjenu njihova znanja o vrsti teksta da bi lakše razumjeli jezičnu strukturu i poveznice u tekstu.

Ideja jest da se razumijevanje pročitanoga može unaprijediti poučavanjem posebnih kognitivnih strategija ili strategijskoga mišljenja kad naiđu na zapreke u razumijevanju pri čitanju teksta. Učitelj najprije objasni svrhu strategija, prikaže model i usmjerava učenike u stjecanju i primjeni sve dok učenici nisu spremni primjenjivati ih samostalno.  

Razumijevanje teksta

Razumijevanje teksta može biti:
- doslovno: uočavanje ideje i detalja koji određuju glavnu ideju, uočavanje uzročno-posljedičnih odnosa, uočavanje redoslijeda zbivanja, slijeđenje uputa
- interpretativno: zaključivanje o glavnoj ideji kad ona nije izrečena izravno, zaključivanje o uzročno-posljedičnim odnosima koji nisu eksplicirani, uočavanje onoga što je propušteno jer se podrazumijeva, uočavanje raspoloženja i atmosfere općenito, utvrđivanje autorova motiva za pisanje, izvođenje zaključka, interpretacija govornih figura
- kritičko razumijevanje autora: svrhe pisanja, autorova stajališta, stila pisanja, kompetencija i materijala: vrijeme izdavanja, pouzdanost, prikladnost, odvojenost činjenica od mišljenja
- kreativno: izdvajanje motiva akcije i njihovih posljedica, vizualizacija, vrednovanje postupka, rješavanje problema, predviđanje ishoda, mijenjanje/poboljšanje sadržaja, produciranje novih uradaka.

 

Strategije razumijevanja pročitanoga

1. Izvođenje zaključaka ili tumačenje (prepoznavanje značenja izvan onog doslovnog, postavljanje pitanja na temelju teksta i odgovaranje na njih, donošenje zaključaka na temelju teksta, stvaranje asocijacija između teksta i slika.
2. Sažimanje teksta i selektivna usmjerenost na najvažnije informacije (prepoznavanje glavnih ideja, stvaranje strukture s podnaslovima, određivanje glavnih likova, radnje ili elemenata u književnom djelu).
3. Povezivanje različitih dijelova teksta (korištenje organizacijskih značajki teksta /podnaslovi, sadržaj, kazala/ u traženju informacija, postavljanje i provjera pretpostavki o sadržaju i žanru, prepoznavanje značajki strukture /uvod, glavni dijelovi, kraj, narativni dijelovi, dijalog.../, određivanje kronologije događaja u književnim tekstovima)
4. Primjena prethodnih znanja (povezivanje pisanih tekstova s osobnim iskustvom, kulturom i znanjem, prije, tijekom i poslije čitanja)
5. Provjera/nadgledanje vlastitog razumijevanja (razjašnjavanje riječi i odlomaka koje učenik nije odmah razumio, postavljanje pitanja, ponovno čitanje nejasnih odlomaka, preformuliranje dijelova teksta svojim riječima)
6. Stvaranje vizualnih prezentacija (izražavanje pisanog sadržaja crtanjem, opisivanjem razvoja teksta u dijagramima, prezentiranje tekstova u obliku grafa, tablice, mreže ili u književnom obliku, zamišljanje tijekom čitanja) 

Još strategija...

1. Nadgledanje razumijevanja pri čitanju (učenici prate vlastito razumijevanje pisanog teksta)
2. Suradničko učenje (učenici uče strategije čitanja i zajednički raspravljaju o pisanim tekstovima)
3. Uporaba grafičkih i semantičkih organizatora (mape, grafičke prezentacije i sl. da bi poboljšali razumijevanje i pamćenje)
4. Odgovaranje na pitanja (postavlja ih učitelj da bi dobio povratnu informaciju)
5. Postavljanje pitanja (učenici sami uče postavljati pitanja i odgovaraju na pitanja koja zahtijevaju zaključivanje)
6. Struktura priče (učenici uče primijeniti strukturu priče kao sredstvo koje im pomaže pamtiti sadržaj i odgovaraju na pitanja o tome što su pročitali)
7. Sažimanje (učenike se poučava sažimati ideje i uopćavati informacije iz teksta).
Kombinirana primjena: uspješnije učenje, bolja primjena naučenoga, poboljšano pamćenje i opće unapređenje razumijevanja.

 

Metode poučavanja čitanja s razumijevanjem

1. Postavljati pitanja koja od učenika zahtijevaju donošenje zaključaka i razmišljanja izvan okvira samog teksta.
2. Pomagati učenicima povezivati tekstove koje čitaju s njihovim osobnim životima i iskustvima.
3. Davati materijale za čitanje primjerene razine složenosti.
4. Pratiti napredak provođenjem neformalnih procjena.
5. Pozivati učenike na stvaranje različitih odgovora (napisati nešto, usmeno odgovoriti na pitanja, napraviti projekt, prezentaciju, plakat).
6. Povezivati čitanje i pisanje. 

Vezani Članci

Pogledajte tematski slične članke

Sasvim drukčiji sati lektire, Mjesec knjige

Na noviji, drukčiji, kreativniji i puno zanimljiviji pristup obradi i čitanju potaknuli su me najviše učenici petoga razreda, koji su meni bili novi, kao i ja njima. Dok smo se upoznavali, primijetila sam da ih čitanje privlači, da nisu od onih koji će sa strahom i potrebom da pobjegnu od čitanja čitati svoje lektire. Osmislila sam 16 različitih zadataka za 16 učenika petoga razreda te im omogućila da sami odabiru kako žele pristupiti čitanju svoje lektire.

Vezani Sadržaj

Pogledajte našu ponudu sadržaja

udzbenik
Julijana Levak, Iva Močibob, Jasmina Sandalić, Irena Skopljak Barić
udzbenik
Ferček, Medić Posavec,  Posavec
udzbenik
Vesna Budinski, Marina Diković, Gordana Ivančić, Saša Veronek Germadnik, Martina Kolar Billege
udzbenik
Anđelka Rihtarić, Marina Marijačić, Danuška Ružić

Komentari

Slika korisnika conda

v