Iskustva prilagodbe poučavanja učenicima s poteškoćama pri učenju Kemije, Prirode i Biologije | Profil Klett

WEBINAR

Iskustva prilagodbe poučavanja učenicima s poteškoćama pri učenju Kemije, Prirode i Biologije

Predavač: Danijela Jerabek, Nikolina Štiglić, Marijana Magdić, Ana Lopac Groš Utorak 08. 06. 2021.19:00 - 20:00 WEBINAR
Ocijeni: 
5
Prosjek: 5 (1 vote)

Veliki izazov u našem svakodnevnom radu je rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Kako bi savladali izazove u radu, potrebna je zajednička suradnja predmetnih učitelja, stručnih suradnika i roditelja. U nastavom procesu jako je važno imati kvalitetan, jednostavan i primjeren nastavni materijal za učenike, ali i za učitelja.

 

Novi radni udžbenici i radne bilježnice za pomoć učenicima pri učenju nastavnog predmeta Kemija, Priroda i Biologija usustavljene su na način da, potkivajući različitosti i posebnosti svakog učenika, pomažu učenicima s teškoćama. Tijekom webinara želimo vam na konkretnim primjerima predložiti zanimljive i raznolike aktivnosti koje vam mogu biti pomoć u radu s učenicima u cilju lakše obrade i interpretacije nastavnoga sadržaja te njegove primjene u svakodnevnom životu.

 

Snimku webinara možete pogledati ovdje.

 

 

avatar
Danijela Jerabek
Rođena je u Zagrebu 1978. Diplomirala je 2002. godine na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu - smjer Logopedija. Radno iskustvo je stekla u Osnovnoj školi Brestje kao logoped pripravnik pa u Dječjem vrtiću Križevci te Osnovnoj školi Sesvetski Kraljevec kao stručni suradnik logoped. Osim logopedskog rada, stručno surađuje s učiteljima pri izradi i vrednovanju učenika s IOOP-om, te je mentor studentima Edukacijsko –rehabilitacijskog fakulteta, i mentor pripravnicima logopedima do polaganja stručnog ispita. Vanjski suradnik Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Suradnik u Nacionalnoj kampanji za osobe s teškoćama čitanja i pisanja „I ja želim čitati“, suradnik DV Roda i suradnik školama u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji kojima logoped nije dostupan kao savjetnik pri izradi individualiziranih odgojno obrazovnih programa i inkluziji općenito. Tijekom dugogodišnjeg rada usmjerena je na unapređivanje procesa učenja, poučavanja, komunikaciju i socijalizaciju djece i učenika s teškoćama; razvoj Individualiziranih odgojno-obrazovnih programa (IOOP), edukacije i savjetovanje odgajatelja , učitelja, roditelja, učenika, stručnih suradnika za inkluzivno obrazovanje.
avatar
Nikolina Štiglić
Rođena je u Zagrebu 1975. godine. Diplomirala je 2001. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer profesor biologije i kemije. Od 2003. godine zaposlena je kao učitelj biologije, kemije i prirode u OŠ Sesvetski Kraljevec u Zagrebu. Koautorica je pet udžbenika kemije za sedmi razred osnovne škole te dvije radne bilježnice. Koautorica je i dviju radnih bilježnica za pomoć učenicima u učenju kemije za sedmi i osmi razred osnovne škole. Autorica je interaktivnog Periodnog sustava elemenata iz kemije za osnovnu i srednju školu. Sudjelovala je u nastavnom istraživanju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Kompetencije učenika u nastavi prirode i biologije (lipanj, 2010.). Bila je i član stručne skupine za izradu ispitne specifikacije i ispitnih materijala koji su dio evaluacije provedbe eksperimentalnog programa „škola za život”. (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, školska godina 2018./2019.). Sudjelovala je u izradi scenarija poučavanja u projektu e-Škole za predmet kemija za sedmi i osmi razred osnovne škole. Tijekom dugogodišnjeg rada osmislila je više metodičkih radionica, predavanja i oglednih satova koje je prezentirala učiteljima na različitim skupovima i vijećima. Svoje obrazovanje kontinuirano obnavlja praćenjem stručne literature, pohađanjem predavanja, seminara i radionica.
avatar
Marijana Magdić
Rođena je u Slavonskom Brodu 1976. godine. Diplomirala je 2000. godine na Prehranbeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, te 2000. godine položila pedagoško psihološku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Od 2004. godine zaposlena je kao učitelj kemije i prirode, u OŠ Sesvetska Sele u Zagrebu. Koautorica dviju radnih bilježnica za pomoć učenicima u učenju kemije za sedmi i osmi razred osnovne škole. Koautorica je triju članka u američkom popularno znanstvenom časopisu Life Sience journal. Tijekom dugogodišnjeg rada osmislila je više metodičkih radionica, predavanja i oglednih satova koje je prezentirala učiteljima na različitim skupovima i vijećima. Svoje obrazovanje kontinuirano obnavlja praćenjem stručne literature, pohađanjem predavanja, seminara i radionica.
avatar
Ana Lopac Groš
Rođena je u Virovitici 1975. Diplomirala je 2000.godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, smjer biologija i kemija. Radila je u više osnovnih i srednjih škola. Od 2009. zaposlena je kao učiteljica prirode, biologije i kemije u OŠ Sesvete, te kao nastavnica biologije u SŠ Zlatka Grgoševića. Profesorica je savjetnica, članica Stručne radne skupine za Prirodu, Biologiju i Kemiju od 2015. od 2020. god. Dugogodišnja je autorica niza tiskanih i digitalnih udžbenika za Profil Klett, digitalnih izdanja u sklopu CARNET projekata, radnih bilježnica te metodičkih materijala za peti, šesti, sedmi i osmi razred za prirodu, biologiju i kemiju. Autorica je i dvaju izdanja za peti i šesti razred osnovne škole za pomoć učenicima pri učenju prirode. Tijekom dugogodišnjeg rada osmislila je više metodičkih radionica i predavanja iz različitih područja u svrhu savjetovanja za unapređenje nastavnoga procesa.