WEBINAR

Konkretni primjeri vrednovanja aktivnosti i rada učenika u nastavi prirode, biologije i kemije

Predavač: Melita Povalec, Damir Sirovina Četvrtak 07. 05. 2020.16:30 - 17:30 WEBINAR
Ocijeni: 
5
Prosjek: 5 (5 votes)

Različiti su pristupi u vrednovanju aktivnosti učenika tijekom nastavnoga procesa. Neovisno o pristupu, primarni je cilj jačanje kompetencija i vještina učenika potrebnih za buduće školovanje i uspješno savladavanje svakodnevnih izazova.  

Ostvarivanje zadanoga cilja temelji se na konstantnome praćenju aktivnosti učenika, uz izbjegavanje provjeravanja isključivo reproduktivnoga znanja.

 

U nastavnim predmetima Priroda, Biologija i Kemija, prema predmetnim kurikulumima, primjenjuju se dva elementa vrednovanja:

  • usvojenost prirodoslovnih/bioloških koncepata u nastavi prirode/biologije, odnosno

               usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda u nastavi kemije

  • prirodoznanstvene kompetencije u nastavi prirode i biologije, odnosno

               prirodoznanstveni pristup u nastavi kemije

 

Kako što objektivnije vrednovati koliko je učenik bio aktivan tijekom školske godine, tema je puna izazova.

O konkretnim idejama, aktivnostima i kriterijima kako vrednovati, primjerice, domaće zadaće, pismene provjere, istraživački rad, postere te o prijedlozima odgovarajućih rubrika za vrednovanje možete doznati na webinaru.

Webinar će se održati 7. 5. 2020. u 16.30 sati, predavačica je Melita Povalec, prof. prirode i biologije, uz stručnu metodičku podršku dr. sc. Damira Sirovine, v. pred.

 

Tijek webinara:

1. uvod – izazovi i mogućnosti

2. vrednovanje aktivnosti učenika tijekom procesa učenja

3. vrednovanje pisanim putem s pomoću Bookwidgets aplikacije

4. kriteriji za zaključnu ocjenu

5. riječ metodičara

6. odgovori na pitanja.

 

Hvala Vam što prepoznajte Profil Klett kroz kontinuiranu edukaciju sa stručnim i kvalitetnim predavačima!

 

Zahvaljujemo na odazivu i sudjelovanju na današnjem webinaru Konkretni primjeri vrednovanja aktivnosti i rada učenika u nastavi prirode, biologije i kemije.

 

Snimka webinara dostupna je ovdje; dok edukativne materijale koji su korišteni u oblikovanju webinara preuzmite na poveznicama:

avatar
Melita Povalec
Melita Povalec učiteljica je prirode i biologije u Osnovnoj školi Frana Galovića u Zagrebu. Diplomirala je na Biološkome odsjeku PMF-a u Zagrebu te je 2016. godine napredovala u zvanje mentora. Koordinatorica je međunarodnoga programa Ekoškole te je voditeljica Erasmus + i eTwinning projekata koji iziskuju brojne inovativne i kreativne vještine te timski rad i koordinaciju. Drži predavanja i radionice na županijskim vijećima i Carnetovoj konferenciji. Autorica je nagrađene metodičke preporuke u 2019. godini. Rado dijeli svoje materijale na platformama kao što su Facebook, Edutorij, Carnetov portal i eTwinning te piše članke za Školske novine i ostale medije kao voditeljica Tima za diseminaciju.
avatar
Damir Sirovina
Damir Sirovina diplomirao je i doktorirao na Biološkome odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastavnu djelatnost započeo je u Kemijskoj i geološkoj tehničkoj školi u Zagrebu, danas Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga, kao nastavnik biologije, a nekoliko godina nakon toga postao je i vanjski suradnik na Katedri za metodiku nastave biologije Prirodoslovno- -matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Višegodišnja vanjska suradnja s fakultetom dovela je do trajnoga zaposlenja te odlaska iz škole. Nositelj je nekoliko kolegija na Biološkome odsjeku, prvenstveno iz područja metodike nastave biologije.