Postupci prilagodbe i podrške učenicima s teškoćama u učenju | Profil Klett

WEBINAR

Postupci prilagodbe i podrške učenicima s teškoćama u učenju

Predavač: Dr. sc. Đurđica Ivančić , Prof.dr.sc.Zrinjka Stančić Utorak 26. 05. 2020.18:00 - 19:00 WEBINAR
Ocijeni: 
5
Prosjek: 5 (1 vote)

Rad s učenicima s teškoćama u razvoju i učenju veliki je izazov za sve učitelje i nastavnike. Razlozi tomu nisu samo prilagodbe nastavnih metoda, postupaka i tehnika u nastavi, već prvenstveno poštivanje različitosti učenika i uvažavanje njihovih potreba u učenju na perceptivnom, spoznajnom i afektivnom planu.

U nastavom procesu jako je važno imati kvalitetan, jednostavan i primjeren materijal za učenike, ali i za učitelja. Novi radni udžbenici za pomoć učenicima pri učenju nastavnih predmeta Priroda, Biologija i Kemija usustavljeni su na način da pomažu učenicima s teškoćama kako bi lakše primili sadržaj, obradili ga, interpretirali i primijenili u svakodnevnom životu i daljnjem školovanju.

Konkretne ideje, aktivnosti i kriterije rada s učenicima s teškoćama u učenju predstavit će Vam  dr.sc. Đurđica Ivančić, Centar inkluzivne potpore IDEM i prof. dr. sc. Zrinjka Stančić s Edukakcijsko- rehabilitacijskog fakulteta na webinaru koji će se održati 26. svibnja 2020. u 18 sati.

Tijek webinara:

1. uvod- sposobnosti i osobitosti učenika s teškoćama u razvoju i učenju

2. osmišljavanje, priprema i primjena materijala za uspješnu inkluziju učenika

3. odgovori na pitanja.

 

Hvala Vam što prepoznajte Profil Klett kroz kontinuiranu edukaciju sa stručnim i kvalitetnim predavačima! Snimka webinara dostupna je ovdje.

avatar
Dr. sc. Đurđica Ivančić
rođena je u Zagrebu 1953. godine. Diplomirala je na današnjem Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirala u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar” pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Obrazovna dostignuća učenika osnovnoškolskog uzrasta s većim teškoćama i učenika bez teškoća u razvoju. Doktorirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Pokazatelji kvalitete inkluzivne osnovne škole. Radno iskustvo stekla je u Centru za odgoj i obrazovanje Prekrižje radeći kao pedagoginja, voditeljica škole i mentorica studentima te u Osnovnoj školi Nad lipom kao ravnateljica. Godinama surađuje s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Cjelokupna znanstvena i stručna aktivnost usmjerena joj je na unapređivanje procesa učenja, poučavanja i socijalizacije učenika s teškoćama u razvoju, osobito s intelektualnim teškoćama, u različitim oblicima školovanja te razvoj Individualiziranih odgojno-obrazovnih programa (IOOP/IK).
avatar
Prof.dr.sc.Zrinjka Stančić
rođena je u Zagrebu 1959.godine. Diplomirala je, magistrirala (Sociometrijski položaj učenika usporenog kognitivnog razvoja i neke njegove hipotetičke determinante) i doktorirala (Analiza učinaka rehabilitacijskih programa na području socijalne kompetencije i spremnosti za učenje učenika usporenog kognitivnog razvoja) na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radno iskustvo, kao znanstvenica (nacionalni i međunarodni projekti) i nastavnica na brojnim metodičkim kolegijima stekla je u matičnom Fakultetu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli (1996-2001) te Pedagoškom fakultetu u Ljubljani (2014- ). Surađuje s osnovnim i srednjim školama, Centrima za odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj. Pozvani je predavač na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u nacionalnom i međunarodnom okruženju. Cjelokupna znanstvena, nastavna, stručna i klinička djelatnost (Centar za rehabilitaciju ERF-a, Kabinet za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku) profesorice Stančić usmjerena je unapređivanje procesa učenja, poučavanja, socijalizaciju, razvoj i primjenu aplikacija za potpomognutu komunikaciju djece i učenika s teškoćama; razvoj Individualiziranih odgojno-obrazovnih programa (IOOP/IK), edukacije i savjetovanje učitelja, roditelja, učenika, stručnih suradnika za inkluzivno obrazovanje.