Građanski odgoj i obrazovanje

Građanski odgoj i obrazovanje

Građanski odgoj i obrazovanje je međupredmetna tema koju su razrednici obvezni realizirati sa 5 sati u predmetnoj i 10 sati u razrednoj nastavi. Mape sa materijalom za građanski odgoj i osobni razvoj postoje za svaki razred osnovne škole (1. – 8.) i imaju odobrenje AZOO iz 2018. godine.

Mape su usklađene s kurikulumom GOO, s načelima suvremene pedagogije, prilagođene su trajanju realizacije sadržaja, individualnom i radu u skupini te predlažu teme za realizaciju u nastavnom procesu. Namijenjene su učenicima, učiteljima i roditeljima, a mogu se kupiti preko naših prodajnih predstavnika ili putem maila podrska@profil-klett.hr.

seal

Mapa građanskog i osobnog razvoja

kroz 8 koraka od učenika danas do odgovornog građanina sutra

Mape građanskog i osobnog razvoja za učenike ili školu možete naručiti kod promotora izdavačke kuće Profil Klett.
cijena: 49 kn

Zašto koristiti Mapu građanskog i osobnog razvoja i kome je ona namijenjena?

Učeniku kao vodič na putu građanskog i osobnog razvoja


  • omogućuje učeniku voditi bilješke o aktivnostima (eko i humanitarnw akcije, volontiranje) iz GOO
  • motivira učenika za stjecanje građanskih i osobnih kompetencija
  • stavlja učenike u situaciju aktivnog iskustvenog učenja

Učitelju kao nastavno pomagalo u provedbi građanskog i osobnog odgoja

  • izdvaja i sažima najvažnije teme iz kurikuluma GOO-a
  • nudi prijedlog tema za međupredmetna istraživanja i uspostavu korelacija
  • daje učitelju obrazac za provedbu grupnog/timskog rada u GOO

Roditeljima kao sredstvo koje im omogućuje uvid u obrazovanje i odgojne sadržaje Građanskog odgoja i obrazovanja

  • uključuje ih u procese odgoja i obrazovanja svog djeteta za aktivno i demokratsko građanstvo
  • pruža mogućnost da mapu trajno sačuvaju kao spomenar o odrastanju svojeg djeteta

Mapa uvodi učenike u život zajednice. Potiče na aktivnije uključivanje u ekološke, humanitarne i volonterske akcije.

Razvija kod učenika sposobnost samostalne procjene evaluacijom rada te vrednovanjem postignuća tijekom školske godine.
Usmjerava učenike na udruživanje i postavljanje zajedničkih ciljeva kako bi od najranije dobi stekli spoznaju o mogućnostima, vrijednostima i važnosti zajedničkog djelovanja, ali i nedjelovanja.
Ohrabruje učenike na otvoreno izražavanje vlastitih stavova i vođenje bilježaka o svojim aktivnostima vezanim za Građanski odgoj, pripremajući ih za aktivan doprinos razvoju demokratskih odnosa u zajednici - sutra.
Vodeći učenike kroz aktivnosti koje ih poučavaju o pravima koja im pripadaju, Mapa ih istovremeno upozorava na dužnosti i odgovornosti koje iz tih prava proizlaze.
Mapa sadrži puno prostora za crtanje, izradu kolaža i pohranu fotografija, isječaka iz novina, naljepnica, ulaznica itd. – svega što će se učeniku učiniti važnim i što će ga povezati s nekim, njemu važnim događajem ili doživljajem.
Učitelju nudi najvažnije teme iz kurikuluma Građanskog odgoja za uspostavu korelacija u međupredmetnim istraživanjima.

Za više informacija možete nas kontaktirati na 0800 913 090
ili mailom na podrška@profil-klett.hr.