OŠ Mijata Stojanovića, Babina Greda

1

Učenici će promatrati vijetnamskog paličnjaka u terariju i pratiti ponašanje kukca ovisno o vlažnosti i temperaturi zraka. Pokušati ćemo otkriti povezanost vlažnosti zraka i učestalosti partenogeneze kod jedinki paličnjaka.
Učenici će snimiti kratke filmove sa uputama za izradu terarija i uspješno držanje paličnjaka kao kućnih ljubimaca.

Đurđica Štoos
Mirjana Lermajer