OŠ Milka Cepelića

0

Učenici 6. razreda će programirati micro:bit za zalijevanje jedne biljke. Učenici 1.razreda pratit će rast i razvoj dviju biljaka – jedne koju će zalijevati sami i druge koja će se zalijevati automatski korištenjem micro:bita – te voditi dnevnik zapažanja. Učenici 7.razreda će dobivene rezultate obraditi programom za tablične proračune te ih prikazati grafički. Dobiveni podaci će se analizirati na satima prirode i biologije.
Sve etape projekta, zajedno s rezultatima, bit će prikazane na školskim mrežnim stranicama.

Danijela Unger
Marina Gernhardt