Udžbenik - 1. svezak

Udžbenik prirode i društva za drugi razred zadržao je poznati koncept cjelovitoga učenja. Učenik i njegovo iskustvo središte su ostvarivanja ishoda. Iskustveni pristup učenju ostvaren je vremenskim lentama s pomoću kojih učenik uočava promjene vezane uz vlastito iskustvo. Manje istraživačke aktivnosti nalaze se unutar nastavnih jedinica. Na kraju svake nastavne cjeline ponuđene su opširnije istraživačke aktivnosti i omogućeno je usustavljivanje sadržaja.

Prolistaj

Udžbenik - 2. svezak

U svakom dijelu udžbenika nalazi se dovoljno radnih zadataka za sate obrade i sate ponavljanja. Učenik će u školskoj torbi uvijek nositi samo jedan udžbenički svezak za nastavni predmet, a školska će torba biti lakša.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

Digitalni obrazovni sadržaji obiluju zanimljivim interaktivnim objektima, videima, zadatcima i kvizovima za provjeru znanja. Zadatci su iskustveni i potiču cjelovit pristup učenju te često povezani s ostalim predmetima i međupredmetnim temama.

Prolistaj

Priručnik

Priručnik sadržava priprave s prijedlozima aktivnosti za ostvarivanje predviđenih ishoda svakoga nastavnog sata. Svaka priprava ima i prijedloge aktivnosti u digitalnome okružju te izravne poveznice na IZZI objekte. U pripravama je jasno istaknuta povezanost s ishodima ostalih nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema.

Primjeri priprema za izvođenje nastave
Preuzmi
Primjer ispita znanja
Preuzmi
Prijedlog izvedbenog plana rada
Preuzmi
Prijedlog godišnjeg izvedbenog kurikuluma
Preuzmi
Tablica za formativno vrednovanje
Preuzmi
Prijedlog tematskog mjesečnog planiranja za kombinirane razredne odjele
Preuzmi

Priroda i društvo 2

(Inter)aktivna radna bilježnica svakom učeniku omogućuje aktivno učenje. Odobrila AZOO!
Istraži

Učiteljice/učitelji prepoznaju kvalitetu nastavničkog kompleta jer:

 • cjeloviti koncept udžbenika ostavlja učitelju prostor za slobodu i kreativnost u oblikovanju nastavnoga sata
 • je praćenje i vrednovanje ostvarivanja ishoda jednostavno uz jedinstvene tablice koje se nalaze u svim udžbenicima
 • je podrška u materijalima za učiteljice/učitelje potrebna za pripremu i provedbu sata jezgrovita i jasna
 • su radni zadatci prilagođeni svim učenicima, a odabrani metodički postupci omogućuju uspješno razumijevanje problemskih situacija
 • spajaju najbolje od tiskanoga i digitalnog sadržaja s jasno postavljenim ishodima na početku svake jedinice
 • se temelji na suvremenim metodama poučavanja.

Učenici vole udžbenike Nina i Tino jer:

 • ih jasna struktura sustavno vodi do ostvarivanja ishoda
 • se nalaze u središtu aktivnosti
 • gradivo svladavaju uz stvarne životne situacije
 • ih grafički prikazi potiču na aktivno sudjelovanje na satu
 • sadržaj svakog udžbenika uključuje raznolike teme koje potiču učenika na istraživanje i zaključivanje
 • u tablicama za samovrednovanje procjenjuju vlastito razumijevanje sadržaja i napredak.

Roditeljima se sviđaju udžbenici Nina i Tino jer:

 • istraživački pristup učenju potiče učenika na logičko zaključivanje
 • omogućuju učenicima samostalnost u radu
 • povezuju tiskani i digitalni sadržaj
 • omogućuju praćenje napretka djeteta putem tablica za samovrednovanje
 • spajaju zabavu i učenje.