Drugi obrazovni materijali

U obrazovnim aktivnostima glazbene kulture za treći razred dosadašnja iskustva i znanja o glazbi pretvaraju se u suradničku istraživačku aktivnost. Socijalne vještine produbljuju se glazbom regionalne, nacionalne i europske kulturne baštine. Glazbene aktivnosti usmjerene su na razvoj osobnog identiteta. Metodički pregledne, tematski i sadržajno, obrazovne glazbene aktivnosti podrška su seriji udžbenika Nina i Tino 3.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaj

Digitalni obrazovni sadržaji sadržavaju virtualnu videoteku, slušaonicu i fonoteku koje učenicima omogućuju samostalno istraživanje i učenje glazbe. Pjesme u interpretaciji zbora učiteljima i učenicima olakšavaju fazu učenja. Novost su matrice rađene u dvije različite brzine. Sporija će olakšati učenje, a brža omogućiti uživanje u već naučenim pjesmama. Prijedlozi glazbenih aktivnosti povezani su s digitalnim sadržajima ostalih predmeta.

Priručnik

Svaka priprava ima i prijedloge aktivnosti u digitalnome okružju vezanih uz različite predmete (karaoke, videi s tjeloglazbom…). U pripravama je jasno istaknuta povezanost s ishodima ostalih nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema.

Prolistaj
Primjer priprema za izvođenje nastave
Preuzmi
GIK
Preuzmi

Učiteljice/učitelji prepoznaju kvalitetu nastavničkog kompleta jer:

 • cjeloviti koncept udžbenika ostavlja učitelju prostor za slobodu i kreativnost u oblikovanju nastavnoga sata
 • je praćenje i vrednovanje ostvarivanja ishoda jednostavno uz jedinstvene tablice koje se nalaze u svim udžbenicima
 • je podrška u materijalima za učiteljice/učitelje potrebna za pripremu i provedbu sata jezgrovita i jasna
 • su radni zadatci prilagođeni svim učenicima, a odabrani metodički postupci omogućuju uspješno razumijevanje problemskih situacija
 • spajaju najbolje od tiskanoga i digitalnog sadržaja s jasno postavljenim ishodima na početku svake jedinice
 • se temelji na suvremenim metodama poučavanja.

Učenici vole udžbenike Nina i Tino jer:

 • ih jasna struktura sustavno vodi do ostvarivanja ishoda
 • se nalaze u središtu aktivnosti
 • gradivo svladavaju uz stvarne životne situacije
 • ih grafički prikazi potiču na aktivno sudjelovanje na satu
 • sadržaj svakog udžbenika uključuje raznolike teme koje potiču učenika na istraživanje i zaključivanje
 • u tablicama za samovrednovanje procjenjuju vlastito razumijevanje sadržaja i napredak.

Roditeljima se sviđaju udžbenici Nina i Tino jer:

 • istraživački pristup učenju potiče učenika na logičko zaključivanje
 • omogućuju učenicima samostalnost u radu
 • povezuju tiskani i digitalni sadržaj
 • omogućuju praćenje napretka djeteta putem tablica za samovrednovanje
 • spajaju zabavu i učenje.