Priručnik

Priručnik likovne kulture sadržava priprave s prijedlozima aktivnosti za ostvarivanje predviđenih ishoda svakog nastavnog sata. U priručniku su predložene i dodatne likovne aktivnosti u digitalnome okružju povezane s područjima ostalih nastavnih predmeta. U pripravama je jasno istaknuta povezanost s ishodima ostalih nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema.

Prolistaj
Primjer priprema za izvođenje nastave
Preuzmi
Izvedbeni plan
Preuzmi
GIK
Preuzmi

Likovna mapa 3-4

Likovna mapa za velika djela.
Istraži