Udžbenik

Tematski pristup obrade nastavne građe omogućuje Vam maksimalnu međupredmetnu povezanost sadržaja (Škola i prijatelji, Boje jeseni, Vrijeme teče, Radost blagdana, Zima, zima, e pa što je?, Bogatstvo običaja, Raspjevano proljeće, Zvuci prometa, Obitelj i domovina, Ljetni maestral). Svaka se tematska cjelina otvara motivirajućim uvodom i učeniku jasnim i ostvarivim ishodima. Interaktivni, radni pristup obrade nastavnih sadržaja omogućuje individualno praćenje učeničkih postignuća. Bogatstvo sadržaja udžbenika (pjesme, skladbe svih vrsta glazbe, brojalice i maštovit pristup stvaralačkim sadržajima) maksimalno motivira i okupira pozornost učenika na glazbene aktivnosti. Uz pregršt ilustracija i visokokvalitetnih fotografija glazbena početnica daje učenicima sinkretički poticaj za individualni izraz, a učiteljima ideje za kreativnu i poticajnu nastavu Glazbene kulture. Posebno zadovoljstvo učenicima predstavljaju pomno osmišljeni radni zadatci.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji riječi pridružuju sliku, zvuk, audio i videozapis te interaktivni zadatke. Nastavni su sadržaji tematski oblikovani (Zvuci svuda oko nas, Glazba svuda oko nas, Glazbeni kontrasti i Glazbene boje) te komplementarno nadopunjuju poglavlja tiskanoga dijela udžbenika. Izravnoj interaktivnoj komunikaciji s učenicima prethodi metodički vođena prezentacija sadržaja koja završava s kvizovima vrednovanja ostvarenosti ishoda. Brojni kvizovi, zadatci usporedbe, spajanja, povezivanja, izdvajanja daju učeniku mogućnost povratne informacije o ostvarenosti ishoda. Digitalni obrazovni sadržaji pogodni su za frontalnu uporabu tijekom nastavnog procesa, za grupni rad, rad u paru te individualni rad na nastavi ili kod kuće. Pružaju mogućnosti i za projektne zadatke.

Priručnik

Godišnji izvedbeni kurikulum usustavljuje nastavne sadržaje u ostvarivih 35 sati nastave, dok mjesečni izvedbeni kurikulum navodi jasne ishode i njihove šifre usklađene s predmetnim kurikulumom, kao i međupredmetne teme i njihove korelacije. Priručnik nudi najmanje tri aktivnosti za svaki nastavni sat, kao i tablice za vrednovanje, samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje te dodatne sadržaje za učitelje.

Godišnji izvedbeni kurikulum s ishodima
Preuzmi
Operativni godišnji kurikulum
Uskoro...
Pripreme za nastavu
Preuzmi
Dnevnik slušanja
Preuzmi
Memory kartice
Preuzmi
Plakati
Preuzmi