Applaus! 5 plus

udžbenik i digitalni obrazovni sadržaj njemačkoga jezika za peti razred osnovne škole, peta godina učenja

Gordana Barišić Lazar, Ivana Vukančić, Andrea Brzac, Antonija Štefanič Agić

  • Komunikacija je pokretač Applausa! plus 5. Udžbenički komplet sastoji se od udžbenika, radne bilježnice i priručnika za učiteljice/učitelje (tematsko planiranje, godišnji i izvedbeni kurikulum, dnevne pripreme). Situacije u kojima se nalaze njemački vršnjaci su svakodnevne i svi se tipovi učenika mogu u njima prepoznati, a priča je prožeta avanturom i maštom. Teme su obrađene na zanimljiv i privlačan način, a svaki učitelj ih može nadograditi prema vlastitim afinitetima - uz mnoštvo rješenja i aktivnosti ponuđenih u tiskanim i digitalnim sadržajima.

  • Za svaku cjelinu u tiskanom izdanju postoji inačica u digitalnom izdanju. U zadatcima u digitalnom izdanju se vokabular, gramatika, poznavanje njemačke kulture i načina života uče kroz dinamične i zanimljive interaktivne zadatke. Nakon svake cjeline učenici u dijelu Wissenquiz mogu provjeriti razinu usvojenosti sadržaja. Glavna je odlika svih digitalnih sadržaja da se mogu upotrebljavati u razredu za predstavljanje novoga gradiva, kod kuće kao pomoć u učenju te u svakome trenutku za dobivanje trenutne povratne informacije o napretku u procesu učenja.

  • 1. Pregledna i originalna struktura: 6 cjelina za obradu gradiva - 2 cjeline za ponavljanje - 1 cjelina za međukulturne sadržaje - blagdane i tradiciju njemačkoga govornog područja - svaka cjelina sastoji se od 4 dijela, a posljednji D dio je mozaičnog karaktera, a sadrži: pregled gramatike i rubriku Teste dich! u kojoj se nalaze 4 zadatka za samoevaluaciju prema 4 jezične vještine: slušanje, čitanje, pisanje i govorenje; rubrike Landeskunde / Zemljoznanstvo i Klassenprojekt namijenjenih za suradničko i projektno učenje; razrada vokabulara u Nützliche Ausdrücke, strategije učenja (Lernen Lernen), aktivnosti za vježbanje izgovora kroz igru (Aussprachespiel) te rubrika Mali istraživači (Für kleine Forscher) u kojoj se njeguje istraživačko učenje te se obrađuju međupredmetne teme poput Zdravlja, Osobnog i socijalnog razvoja, Održivog razvoja; duhovita i kulturološki zanimljiva rubrika o "lažljivom barunu" Münchhausenu te didaktizirani roman Emil i detektivi na kraju svake nastavne cjeline.

  1. pregledna i originalna struktura udžbenika uz mnoštvo zanimljivih aktivnosti za izvođenje ishoda
  2. komunikativan pristup uz jasan pregled gramatičkih i jezičnih struktura, samoevaluaciju, strategije učenja i obradu svih međupredmetnih tema na kraju svake cjeline
  3. autentični audio materijali snimani u Njemačkoj s izvornim govornicima

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje