Biologija 1

digitalni obrazovni sadržaj za prvi razred gimnazije za predmet biologija

  • U udžbeniku Biologije 1 svaka tema počinje dijelom Potaknimo znatiželju U suradnji s metodičarem PMF- a, ovom dijelu je posvećena posebna pažnja jer je to jedan od najtežih segmenata udžbenika koji se kreira. Učenika se na primjeren način potiče na razmišljanje, uspoređivanje, zaključivanje i pripremu na nove sadržaje koje će usvajati. Svaka cjelina sadrži i dijelove Razmisli o i Jesi li znao? koji dodatno potiču učenike na pretraživanje informacija i dolaska do novih spoznaja. Istraživački pristup koji je temelj Biologije 1 ostvaren je na način da se uklapa u sadržaj kroz male, lako izvedive istraživačke izazove za učenike. Kao zaključak obrađenog gradiva, na kraju svake cjeline postoji prijedlog istraživačkog rada te pitanja iz svake od 3 razine (reprodukcija, razumijevanje i primjena znanja te rješavanje problema) koji omogućuju učeniku samoprovjeru stečenih znanja, a učitelju provjeru usvojenosti gradiva učenika.

  • Digitalne inačice omogućuju ostvarivanje ishoda na drukčiji način – primjerice, ono što možemo prikazati nizom slika u tiskanoj inačici, možemo zamijeniti primjerenim multimedijalnim elementom ili srednje/visoko interaktivnim zadatkom u digitalnoj inačici. Dopunjavanje uključuje i jedinice ponavljanja kojima se sumira gradivo uz klikabilni test znanja. Postoje i dodatni sadržaji za darovite učenike te detaljno opisane izvedbe istraživačkih radova koji dalje potiču učenike na aktivnosti na zabavan i edukativan način. Interaktivni kvizovi omogućuju i brzu samoprocjenu usvojenosti gradiva iz pojedinih tematskih područja. Tu je i inkluzivni prikaz za učenike s poteškoćama u savladavanju gradiva. Ukratko, IZZI omogućuje: a) ostvarivanje ishoda na drugoj razini, b) dopunjavanje sadržaja, c) dodatne sadržaje vezane uz kurikulum , d) samoprocjenu znanja putem interaktivnih kvizova i testova.

  • Primjenjujući  IZZI digitalni obrazovni sadržaj i tiskani udžbenik prirode i biologije, učitelju je omogućeno korištenje različitih izvora znanja i metoda poučavanja. S druge strane, učeniku je omogućeno da na suvremeniji način aktivnim sudjelovanjem uči jedinicu za jedinicom. Na kraju, dostupni su mu i testovi i kvizovi pomoću kojih može sam procijeniti razinu usvojenosti gradiva.

Za razliku od prijašnjih udžbenika, gradivo se organiziralo u cjeline i teme kako se slijed sadržaja ne bi „razbijao“ i kako se ne bi gubila poveznica među njima. Cjeline 1. razreda gimnazije slijede gimnazijski kurikulum od biosfere do jedinke. Prvi put dolazi u prvi plan iznimno važna ekološka dimenzija i omogućuje učeniku bolje shvaćanje sebe i okoliša u kojem živi. Nove se spoznaje nadograđuju na već poznate.

  1. Jaki motivacijski segment i u tiskanim inačicama (Potaknimo znatiželju…) i u digitalnim inačicama (animacije, videozapisi, visoka interakcija)
  2. Jedinstveni pristup sadržaju koji omogućuje da se on što više približi učeniku i lako savlada – podrška je vidljiva i kroz razne konkretne prijedloge izvedbe, dihotomski ključ (jedinstveno na tržištu jer je prilagođen za školski uzrast, a nužan u ostvarivanju postavljenih ishoda)
  3. Završetak cjeline ne predstavlja niz informacija koje učenici brzo zaboravljaju ili im nisu značajni, nego prijedloge istraživačkih radova uz zanimljivu priču o tome što znanstvenici misle o novim otkrićima – dodatna je podrška u digitalnoj inačici. Završetak sadrži i pitanja kojima učitelj i učenici mogu provjeriti koliko su novih znanja usvojili te Mali rječnik u kojima su im objašnjeni najbitniji pojmovi (Pojmovnik kao takav na kraju udžbenika nije efektan koliko brz pristup potrebnim objašnjenjima pojmova unutar samog udžbenika)

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje