Biologija 7

digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet biologija

Vida Bilogrević Gatolin, Martina Čiček, Dubravka Karakaš, Ana Kodžoman, Viviana Kozina, Ozrenka Meštrović, Tanja Petrač, Josipa Poduje, Jelena Vranić Horvatiček

Biologija7

  • U udžbeniku Biologije 7 svaka tema počinje motivacijom. U suradnji s metodičarem PMF- a, ovom dijelu je posvećena posebna pažnja jer je to jedan od najtežih segmenata udžbenika koji se kreira. Učenika se na adekvatan način potiče na razmišljanje, uspoređivanje, zaključivanje i pripremu na nove sadržaje koje će usvajati. Istraživački pristup koji je temelj Prirode i Biologije ostvaren je na način da se uklapa u sadržaj kroz male, lako izvedive istraživačke izazove za učenike. Kao zaključak obrađenog gradiva, na kraju svake cjeline postoji prijedlog istraživačkog rada te pitanja iz svake od 3 razine (reprodukcija, razumijevanje i primjena znanja te rješavanje problema) koji omogućuju učeniku samoprovjeru stečenih znanja, a učitelju provjeru usvojenosti gradiva učenika.

  • Digitalna inačica omogućuje ostvarivanje ishoda na drukčiji način – primjerice, ono što možemo prikazati nizom slika u tiskanoj inačici, možemo zamijeniti primjerenim multimedijalnim elementom ili srednje/visoko interaktivnim zadatkom u digitalnoj inačici. Postoje i dodatni sadržaji za darovite učenike te detaljno opisane izvedbe istraživačkih radova u digitalnim inačicama koji dalje potiču učenike na aktivnosti na zabavan i edukativan način. Interaktivni kvizovi omogućuju i brzu samoprocjenu usvojenosti gradiva iz pojedinih tematskih područja. Tu je i inkluzivni prikaz za učenike s poteškoćama u savladavanju gradiva.

    Ukratko, IZZI omogućuje: a) ostvarivanje ishoda na drugoj razini, b) dopunjavanje sadržaja, c) dodatne sadržaje vezane uz kurikulum , d) samoprocjenu znanja putem interaktivnih kvizova i testova.

  • Digitalna inačica sadrži dijelove koji dopunjavaju sadržaje tiskanih inačica. Tako je digitalna inačica obogaćena Twig edukativnim filmovima koji često zamjenjuju slike i fotografije, ali i tekstualne dijelove tiskane inačice. Tako se osigurava učenicima da izaberu ponavljanje i učenje koje njima više odgovara.  Dopunjavanje uključuje i jedinice ponavljanja u digitalnim inačicama kojima se sumira gradivo uz klikabilni test znanja.

  1. Jaki motivacijski segment
  2. Jedinstven pristup sadržaju
  3. Poticanje učenika na aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje