Geografija 5

udžbenik i digitalni obrazovni sadržaj za peti razred osnovne škole za predmet Geografija

Ivan Paradi, Ivana Petrić, Vid Jakša Opačić, Monika Rohlik, Matija Kuštek, Tatjana Bednjanec

Dinamičan spoj geografije i opće informiranosti na primjerima koji nas okružuju.

  • Tiskano izdanje obuhvaća osnovni tekst i slikovnu građu sa svim odgojno-obrazovnim ishodima propisanima novim kurikulumom. Sadržaj udžbenika podijeljen je u šest nastavnih cjelina – od uvodne, u kojoj se učenici upoznaju s novim nastavnim predmetom, preko osnovnih podataka o Republici Hrvatskoj i njezinu položaju u Europi i svijetu, do osnovnih podataka o planetu Zemlji, geografskim kartama, reljefu i vodi, u kojima su navedeni brojni primjeri iz Hrvatske i svijeta.

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj nadovezuje se na tiskano izdanje udžbenika, pri čemu učenicima bitno proširuje znanja i potiče ih na daljnje samostalno istraživanje. Sastavljen od mnogih fotografija, ilustracija, karata te zvučnih i videoisječaka, temama pristupa problemski, a kroz razne vrste zadataka navodi učenike na provjeru usvojenih znanja i vještina na jednostavan i razumljiv način.

  • Sadržaji u tiskanom i digitalnom izdanju međusobno su isprepleteni, a posebnim oznakama u tiskanom izdanju udžbenika učenici se upućuju na digitalne sadržaje. Korištenje obaju izdanja usvajanje geografskih sadržaja čini daleko zanimljivijim, pri čemu je od velike pomoći i učenicima i učiteljima. Kombiniranjem različitih metoda rada u tiskanom i digitalnom izdanju osigurana je dinamičnost nastavnog procesa.

Geografija 5, udžbenik geografije za peti razred, uvelike se razlikuje od prethodnih izdanja. Slijedeći smjernice novoga kurikuluma, znatno je smanjio količinu podataka koju su učenici bili dužni usvojiti. Umjesto toga, problemskim pristupom na više razina prilagodio se različitim potrebama i mogućnostima svakog učenika. U velikim cjelinama – poput reljefa i voda – prednost su ispred nekoć apstraktnih pojmova dobili brojni primjeri iz Hrvatske, omogućivši lakše razumijevanje nastavnih sadržaja. Razne zanimljive teme i interaktivni sadržaji potiču učenike na samostalan rad, istraživanje, zaključivanje i kritičko razmišljanje.

  1. Problemski pristup (ovisno o potrebama i mogućnostima svakog učenika)
  2. Brojni primjeri iz Hrvatske
  3. Zanimljive teme i interaktivni sadržaji
  4. Poticanje na samostalan rad, istraživanje, zaključivanje i kritičko razmišljanje

Inovativan! Informativan! Suvremen!

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje