Hello, world!

tiskani i digitalni obrazovni sadržaj engleskoga jezika za peti razred osnovne škole

Ivana Kirin, Marinko Uremović, Gordana Palada, Lana Remenar,

  • Tiskano izdanje udžbenika Hello, world! sadrži pet glavnih cjelina, a u svakoj je sadržaj prilagođen perspektivi jednoga od dječjih likova, koji ujedno služi i kao kulturološka okosnica za uvođenje sadržaja anglofonoga svijeta. Tako nas u prvoj cjelini dočekuje dječak George iz Yorka u Engleskoj, u drugoj djevojčica Ella iz Aucklanda na Novom Zelandu, u trećoj cjelini tu je dječak Ryan iz Chicaga u SAD-u, u četvrtoj cjelini upoznajemo dječaka Iana iz Dublina u Irskoj, dok nas kroz posljednju, petu cjelinu, vodi djevojčica Kayla iz Cape Towna u Južnoafričkoj Republici.
    Glavne cjeline nadopunjene su dodatnim sadržajima kroz manje jedinice poput uvodnih jedinica koje služe za ponavljanje prethodno usvojenih sadržaja i jedinice koja predstavlja strategije učenja te kroz završne jedinice koje kroz okupljanje prethodno poznatih likova u Hrvatskoj uvode na razini prepoznavanja glagolsko vrijeme past simple. Radna bilježnica dalje uvježbava i proširuje gradivo te sadrži ponavljanje na kraju svakog unita izrađeno prema novim zahtjevima za vrednovanje u 5. razredu.

  • Digitalno izdanje udžbenika Hello, World! nadopuna je temama i sadržajima udžbenika. Prije svakog modula i jedinice, jasno su naznačeni odgojno-obrazovni ishodi na razumljiv način djeci, ali i roditeljima. Glavna je odlika svih digitalnih sadržaja ta da su višenamjenski: mogu se upotrebljavati na više razina i s različitim ciljevima – u razredu za predstavljanje novoga gradiva, kod kuće kao pomoć u učenju te u svakome trenutku za dobivanje trenutne povratne informacije o napretku odnosno manjkavosti u procesu učenja. Digitalni sadržaj uključuje i kratke filmove s temama iz kulture anglofonih zemalja predstavljenih u udžbeniku.

  • Udžbenik Hello, world! donosi znatne promjene u poučavanju predmeta Engleski jezik. U skladu s kurikulumom, smanjena je količina obaveznog sadržaja te gramatike, a naglasak je pomaknut na produktivne vještine, projektni rad, suradničko učenje, samovrednovanje i razvijanje kritičkog mišljenja. Teme su prilagođene dobi i interesima učenika, a u potpunosti su pokriveni svi ishodi kurikuluma.
    Učiteljica/učitelj je u oblikovanju aktivnosti i nastavnog procesa u cjelini autonoman odabrati najbolje iz oba formata te organizirati aktivnosti učenja prilagođene upravo potrebama učenika u svome razrednom odjelu.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje