Hrvatski za 5

udžbenik i digitalni obrazovni sadržaj iz hrvatskoga jezika za peti razred osnovne škole

Ela Družijanić-Hajdarević, Diana Greblički-Miculinić, Krunoslav Matošević, Zrinka Romić, Dejan Varga

  • Tiskano izdanje udžbenika Hrvatski za 5 sastoji se od šest cjelina. Njegova posebnost očituje se u novom konceptu, međusobnom ispreplitanju gramatike, pravopisa i jezičnoga izražavanja, mnoštvu funkcionalnih zadataka, pozitivnim sadržajima povezanima sa svakodnevicom učenika te bogatome slikovnom sadržaju.

  • Digitalni, interaktivni i multimedijalni sadržaji digitalnoga izdanja udžbenika Hrvatski za 5 služe kao dopuna temama i sadržajima udžbenika. Digitalni obrazovni sadržaj podijeljen je u šest modula koji su nazvani prema cjelinama u tiskanome izdanju. Na početku svakoga modula, ali i jedinica, nalazi se opis onoga što će učenici u toj jedinici naučiti, a istaknuti su i ishodi na djeci razumljiv način. Moduli prate sadržaje svake lekcije u tiskanome izdanju, a nakon svakoga modula učenici mogu provjeriti razinu usvojenosti sadržaja. Posebnost digitalnoga obrazovnog sadržaja Hrvatski za 5 vidljiva je u: 6 modula, jasno naznačenima odgojno-obrazovnim ishodima, 100+ interaktivnih zadataka, mnoštvu videozapisa, audiozapisa, kvizova, provjerama znanja nakon svakoga modula.

  • Hrvatski za 5 (tiskano + digitalno izdanje) pruža svakom djetetu mogućnost da samostalno propituje sadržaje i izgrađuje spoznaje, sposobnosti i vještine, a učiteljima, uz mnoštvo prijedloga, ostavlja dovoljno prostora za iskazivanje vlastite kreativnosti. Međusobno ispreplitanje gramatike, pravopisa i jezičnoga izražavanja. Pozitivni sadržaji povezani sa svakodnevicom učenika. 100+ interaktivnih zadataka, mnoštvo videozapisa, audiozapisa, kvizova

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje