Ide@l

tiskani i digitalni obrazovni sadržaj njemačkoga jezika za 1. razred gimnazija i strukovnih škola

Sarah Fleer, Michael Koenig, Petra Pfeifhofer, Margret Rodi, Cordula Schurig, Yvonne Jock, Andrea Brzac, Matea Nikolić, Maja Trinajstić

6. godina učenja, 2. strani jezik
9. godina učenja, 1. strani jezik

Produktivno učenje uz izvorne govornike

  •  Tiskano izdanje obuhvaća udžbenik i radnu bilježnicu za šestu i devetu godinu učenja njemačkog jezika. Nastavna sredstva temelje se na konceptu praktičnosti – njemački se uči komunikacijom i situacijama iz svakodnevnog života. Vizija udžbeničkog kompleta jest pripremiti učenike za stvarnu komunikaciju u zemljama njemačkog govornog područja, a samim time i za međunarodne ispite njemačkog kao stranog jezika. Osnovne prednosti udžbeničkog kompleta su jasna i pregledna struktura uz mnoštvo aktivnosti i dodatnih materijala te fokus na samostalnost u učenju što za posljedicu ima usvojenost znanja na visokoj kognitivnoj razini. 

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj obogaćuje udžbenički komplet nizom metodički oblikovanih digitalnih materijala. Audio i video materijali snimani su s izvornim govornicima u Njemačkoj te služe kao dodatno poticajno sredstvo kreativnog učenja. Digitalni materijali sadrže mnoštvo raznolikih zadataka, koje učenici mogu koristiti samostalno za ponavljanje ili kao nadopunu znanja.

  • Kombinacija tiskanog i digitalnog sadržaja omogućava ostvarivanje optimalnih rezultata nastavnog procesa. Kombiniranje sadržaja unosi dinamiku u nastavne sate. Pritom je učitelj kreator ritma korištenja tiskanih i digitalnih materijala, ovisno o vlastitom stilu poučavanja, potrebama nastavnog sata te materijalno-tehničkim uvjetima. Interaktivni zadatci, audio i video materijali svakako će obogatiti nastavni proces učenja jezika i omogućiti ostvarivanje komunikacijske jezične, međukulturne kompetencije te samostalnosti u ovladavanju jezikom.

- dodatni materijali – imaju za cilj omogućiti učiteljima lakšu pripremu za nastavni sat i obogatiti njihovu lepezu nastavnih materijala. Zbog toga dodatni materijali obuhvaćaju metodički priručnik za učitelje, testove, radne listiće te besplatne interaktivne zadatke.

  1. kvalitetno metodički osmišljeni zadatci za usvajanje sadržaja
  2. audio i video materijali s izvornim govornicima u Njemačkoj
  3. interaktivni zadatci omogućuju samostalnost u ovladavanju jezikom

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje