Kemija 1

tiskani i digitalni obrazovni sadržaj za prvi razred gimnazije za predmet kemija

Melita Barić Tominac, Aleksandra Habuš, Snježana Liber, Roko Vladušić, Antonela Dragobratović, Danijela Bajić, Janja Ančić, Katica Supina

  • Udžbenik Kemija 1 donosi zanimljive, raznovrsne i životne nastavne sadržaje te sadrži sve elemente potrebne za uspješno učenje kemije u gimnaziji. Sadržajem i strukturom udžbenik omogućuje učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina kompetencija, interdisciplinarnost uz snažnu unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju. Udžbenik prati i nadopunjuje zbirka zadataka kao drugi obrazovni materijal. 
    Posebice se ističe sadržaj koji donosi primjenu čestičnoga crteža u nastavi kemije, što znatno pridonosi konceptualnom razumijevanju nastavnoga sadržaja kod učenika. Znatan broj raznovrsnih primjera s rješenjima, učenicima omogućuje samostalno svladavanje gradiva pomoću udžbenika, pri čemu se učenika usmjerava na istraživanje i razvoj vještina.
    Budući da se u kemiji do novih znanja dolazi izvođenjem pokusa, vodič učeniku u tom dijelu detaljni su opisi izvođenja pokusa kao i problemska pitanja koja omogućuju učeniku da primjenom načela aktivnoga učenja istražuje, prikupljene podatke obradi i prikaže crtežom, tabličnim ili grafičkim prikazom.

  • IZZI digitalni obrazovni osmišljeni su tako da ih je moguće koristiti u svim etapama nastavnoga procesa, samostalno ili kao dopunu tekstualnoga udžbenika. U konceptu mješovitoga učenja na učenicima primjeren način, više od 50 videozapisa donosi još jedan pogled na svijet kemije, pobuđujući istraživačku strast i osvješćivanje zašto je važno učiti kemiju svakodnevnoga životnog okruženja.

  1. Primjena načela aktivnoga učenja stavlja učenika u središte zbivanja.
  2. Čestični crtež (vrsta grafičkog prikaza iz kojeg je moguće utvrditi broj, vrstu i odnose čestica).
  3. Nastavna građa se temelji na iskustvima iz svakodnevnoga životnoga okruženja.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje