Kemija 7

tiskani i digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet kemija

Slađana Cvitičanin, Maja Fatuta, Ljiljana Crnko-Kovač, Lidija Žišković, Irena Škarica, Jelena Šutić, Tamara Banović, Karmen Holenda, Sandra Lacić, Elvira Kovač-Andrić, Nikolina Štiglić, Anja Biruški, Martina Šeler Namijesnik

  • Udžbenik Kemija 7  donosi zanimljive, raznovrsne i životne nastavne sadržaje, a udžbenički tekst pisan je tako da povezuje nove informacije s onima koje su već učeniku poznate. Raznovrsni riješeni primjeri i zadatci u poučavanju i učenju o strukturi tvari te kemijskim i fizikalnim promjenama tvari temelje se na čestičnom crtežu. Povezivanje nastavnog sadržaja sa iskustvima iz svakodnevnoga životnoga okruženja, usmjerava učenika na istraživanje i razvoj vještina. Primjenom načela aktivnoga učenja učenika se stavlja u središte zbivanja: učenik se postavlja u ulogu da istražuje, izvodi i pratiti pokuse, proučava fotografije, tablice, sheme i grafikone. Ključni pojmovi i pitanja za ponavljanje i povezivanje kemijskih sadržaja na kraju svake nastavne teme, svojevrstan su vodič k onome što učenik treba znati.

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj tematski prati tiskani udžbenik kemije te omogućuje učenicima još jedan pogled na svijet kemije, probuđujući istraživačku strast i osvješćivanje zašto je važno učiti kemiju. Temeljem načela aktivnoga učenja učeniku se pruža mogućnost samostalnog istraživanja na različitim vrstama izvora (Twig edukativni videozapisi, interaktivni zadatci, animacije, fotogalerije, istraživački radovi i dr.). Mnogobrojni digitalni kvizovi usmjeruju učenika da utvrdi i usustavi svoja znanja i vještina na kraju svake nastavne teme. Digitalni obrazovni sadržaj omogućuje i inkluzivni prikaz učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.

  • Primjenjujući  IZZI digitalni obrazovni sadržaj i tiskani udžbenik kemije za sedmi razred, učiteljici /učitelju omogućuje se  poučavanje kemije temeljeno na istraživanju i unaprjeđivanju prirodoslovne pismenosti  kod učenika tj. razvijanju sposobnosti primjene prirodoslovnoga znanja, prepoznavanja pitanja i izvođenja zaključaka temeljenih na dokazima radi razumijevanja i lakšega donošenja odluka u prirodnom svijetu i promjenama koje u njemu izaziva ljudska aktivnost.

Sadržaji  u udžbeniku, radnoj bilježnici i digitalni obrazovni sadržaji usmjereni su na istraživanje, samostalno kritičko promišljanje učenika, zaključivanje i prezentiranje istraženog. Naglašena je korelacija i integracija nastavnoga sadržaja kemije s drugim predmetima što omogućuje učenicima različite metode učenja sukladno učeničkim interesima i potrebama.

  1. Primjena načela aktivnoga učenja stavlja učenika u središte zbivanja
  2. Čestični crtež (vrsta grafičkog prikaza iz kojeg je moguće utvrditi broj, vrstu i odnose čestica)
  3. Nastavna građa se temelji na iskustvima iz svakodnevnoga životnoga okruženja

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje