Klasse! 1

tiskani i digitalni obrazovni sadržaj njemačkoga jezika za prvi razred gimnazija i strukovnih škola, prva godina učenja, drugi strani jezik

Tomislav Babić, Matea Nikolić

  • Tiskano izdanje obuhvaća udžbenik i radnu bilježnicu za prvu godinu učenja njemačkog kao drugog stranog jezika u srednjim školama. Udžbenički komplet temelji se na autorskoj viziji učenja njemačkog jezika kroz komunikaciju i situacije iz svakodnevnog života. Pritom se ističu mnogi oblici kooperativnih vježbi koje su usmjerene prema uspjehu, a čiji je osnovni cilj poticanje kreativnosti učenika i postizanje osjećaja uspjeha pri učenju.

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj obuhvaća široki spektar digitalnih materijala: audio materijale koje su snimali izvorni govornici, 3 vrste video materijala: videi koji prikazuju svakodnevicu mladih u Njemačkoj, gramatički videi te videi bitnih fraza. Korištenje ovih materijala omogućava uvježbavanje gramatike i vokabulara te njihovo vizualno i auditivno učenje. Na ovakav način posredno se razvija kulturni senzibilitet i opća kultura. Učenicima su dostupni i savjeti kako učiti i savladati određene prepreke nastavnog procesa te mogu samostalno pristupiti rješavanju zadataka.

  • Kombinacija tiskanog i digitalnog sadržaja nije preduvjet za ostvarivanje odgojno-obrazovnih sadržaja, ali nastavniku uvelike širi spektar potencijalnih oblika rada i nastavnih metoda. Interaktivni zadatci, video zapisi i kvizovi u digitalnom obrazovnom sadržaju nadopunjuju udžbenički komplet. Ovisno o potrebama određenog nastavnog sata i vlastitom stilu poučavanja, učitelj određuje udjele korištenja tiskanih i digitalnih sadržaja prilikom poučavanja.
    Dodatni materijali odnose se na testove, radne listiće, besplatne interaktivne zadatke te priručnik za učitelje. Potonje uvelike olakšava učiteljevu pripremu za svakodnevne nastavne obaveze te unosi raznolikost u zbir nastavnih materijala i zadataka.

  1. Razvoj komunikacijske jezične kompetencije, međukulturne komunikacijske kompetencije te samostalnost u ovladavanju jezikom
  2. Aktivno učenje vokabulara i samostalno kreiranje rječnika
  3. Razvoj kulturnog senzibiliteta i opće kulture

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje