Matematika 6

digitalni obrazovni sadržaj matematike za šesti razred osnovne škole

Mirela Babić, Damir Belavić, Alena Dika, Vesna Draženović Žitko, Milka Fofonjka, Iva Golac Jakopović, Branko Goleš, Sanela Jukić, Zlatko Lobor, Maja Marić, Tamara Nemeth, Goran Stajčić, Milana Vuković, Aleksandra-Maria Vuković

  • Gradivo se u IZZI digitalnom obrazovnom sadržaju objašnjava instrukcijskim videozapisima, zanimljivim animacijama i različitim interaktivnim objektima. Novi IZZI digitalni obrazovni sadržaji funkcioniraju kao nadopuna tiskanom udžbeniku, ali mogu funkcionirati i potpuno samostalno osiguravajući dinamičnu i zornu matematiku.

  • Koristeći oba izdanja (tiskano i digitalno), učitelj lako može ostvariti efikasniju nastavu poštujući načelo individualnog pristupa svakom učeniku. IZZI digitalni obrazovni sadržaj tematski prati udžbenik i učenicima pruža mogućnost samostalnog učenja i uvježbavanja gradiva. Digitalni obrazovni sadržaji omogućuje inkluzivni prikaz učenicima s posebnim obrazovnim potrebama. Također, učitelji ne trebaju dodatne pripreme za pripremu digitalnog nastavnog sadržaja. Metodički priručnik s još dodatnih zadataka, listića, dodatnih materijala i prijedloga.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje