Maximal 3

nova serija za učenje njemačkoga jezika za 6. razred osnovne škole - treća godina učenja

Giorgio Motta, Elżbieta Krulak-Kempisty, Claudia Brass, Dagmar Glück, Julia Katharina Weber, Lidija Šober, Mirjana Klobučar

Nastavak udžbeničke serije Maximal 3 za šesti razred sastoji se od sljedećih dijelova: udžbenika, radne bilježnice, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja koji su specifični po sljedećim sastavnicama:

 • Audiozapisi - izvorni govornici
 • Videozapisi - snimani na originalnim lokacijama u Njemačkoj
 • Raznovrsni digitalni zadatci
 • Samovrednovanje
 • Ponavljanje.

Novina u pristupu poučavanja njemačkoga jezika je mješovito učenje u kombinaciji tiskanih i digitalnih obrazovnih sadržaja. Svi sadržaji su u potpunosti usklađeni s kurikulumom njemačkoga jezika i odobreni od Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje eksperimentalnog programa Škole za život.

Prva domena: komunikacijska jezična kompetencija

 • Serija je nastala u suradnji izvornih govornika njemačkoga jezika i hrvatskih autora i stručnjaka (voditelj njemačkoga tima: Giorgio Motta, voditeljica hrvatskoga tima: Mirjana Klobučar - oboje iz serije Wir).
 •  Njemački jezik uči se u komunikaciji i situacijama iz svakodnevnog života.

Druga domena: međukulturna komunikacijska kompetencija

 •  Nastavak priče o Janu i njegovim prijateljima kroz autentične i bogate audio i video materijale snimane u Njemačkoj koji prikazuju svakodnevni život njemačkih vršnjaka s elementima duhovitosti i zanimljivosti.
 • Spoj kvalitete i autentičnosti koju pružaju izvorni govornici te iskustva hrvatskih autora/učitelja u poučavanju njemačkoga.

Treća domena: samostalnost u ovladavanju jezikom

 •  Mnoštvo raznolikih zadataka za uvježbavanje gramatike i vokabulara.
 •  Učiti kako učiti – savjeti za učenike kako učiti gramatiku i vokabular, zadatci za samoprocjenu.

 

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje