New Building Blocks 1

udžbenik engleskog jezika za prvi razred osnovne škole, prva godina učenja

Helena Gustović Ljubić, Martina Jeren, Nina Rezo, Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer

ronnie

  • Tiskano izdanje tematski je organizirano kroz šest većih cjelina (unita) i dio posvećen blagdanima. Sadržaj se dodatno uvježbava i utvrđuje te proširuje kroz brojne i raznolike zadatke u radnoj bilježnici (novo, prošireno izdanje). Neizostavan su dio tiskanog kompleta i kartice s riječima i slikama, te zvučni CD (za učitelje uz udžbenik, za učitelje i učenike uz radnu bilježnicu).

  • IZZI digitalni sadržaj tematski vjerno prati udžbenik te dodatno proširuje gradivo novim video materijalima, animiranim karaokama, vježbama s povratnom informacijom o riješenosti i kvizovima za provjeru znanja. Posebno ističemo igrane filmove s prizorima iz života jedne engleske obitelji, koji prate gradivo u udžbeniku. IZZI je vrlo jednostavan za korištenje, pa ga učenici mogu koristiti i samostalno kod kuće.

  • Iako tiskani i digitalni sadržaj funkcioniraju i samostalno, svaki za sebe, optimalni se rezultati dobivaju kombinacijom oba načina poučavanja. Ritam njihove izmjene određuje sam učitelj s obzirom na vlastiti stil poučavanja, specifične potrebe učenika te tehničke i prostorne uvjete u kojima radi.

Udžbenik New Building Blocks 1 suvremen je i pažljivo promišljen nastavni materijal koji učenika vodi u veseli svijet likova kroz čije priče djeca usvajaju ne samo jezik već i vrijednosti poput prijateljstva, empatije, prihvaćanja različitosti.

Dosljedno proveden cilj svake nastavne jedinice upotreba je stečenih jezičnih znanja (vokabular, izgovor, obilježja verbalne i neverbalne interakcije) u komunikacijskom činu (djelatnost govorenja). Time se integriraju različiti ishodi iz sve tri domene: jezične, međukulturne i domene samostalnosti te postiže konačni cilj učenja jezika: komunikacija i interakcija.

Udžbeničke aktivnosti poput projekata, karaoka i Ronniejevih radionica (sada i uz video instrukcije), kod djece potiču razvoj kreativnosti kroz crtanje, pjesmu i glumu te razvoj fine grafomotorike.

Uz detaljan prijedlog izvedbe svakog nastavnog sata, priručnik za nastavnike sadrži i Metodički uvod  s posebnim osvrtom na novosti koje donosi novi kurikulum te novi načini vrednovanja. Dio priručnika čine i prijedlozi za izlazne kartice, samovrednovanje te druge oblike formativnog vrednovanja.

Uz udžbenički komplet New Building Blocks 1, tu je i lepeza provjerenih, metodički oblikovanih dodatnih materijala: slikovnih kartica, razrednih plakata, lutke Ronnie, nastavnih listića, testova.

ronnie

Svi udžbenici u seriji New Building Blocks od samog su početka rađeni po tim načelima pa učitelj koji se odluči za naš udžbenik u eksperimentu može biti siguran da je on usklađen s prijedlogom kurikuluma.

Budući da je tiskano izdanje udžbenika već nekoliko godina u upotrebi, imali smo ga priliku provjeriti u praksi i ovo novo izdanje je popravljeno i poboljšano te učitelj može biti siguran da dobiva udžbenik koji u praksi provjereno izvrsno funkcionira, a sada je, uz sadržajne izmjene, još i bolji zahvaljujući sljedećim novinama:

 

  1.     Novi IZZI digitalni obrazovni sadržaj funkcionira kao nadopuna tiskanom udžbeniku, ali može funkcionirati i potpuno samostalno te zadovoljava sve zahtjeve MZO-a,
  2.     Detaljne upute kako se koristiti tiskanim udžbenikom i digitalnim obrazovnim sadržajem kao kompletom kako bi se najbolje ostvarili traženi ishodi,
  3.     Novi igrani filmovi koji prate sadržaj udžbenika, a nalaze se u digitalnom obrazovnom sadržaju,
  4.     Potpuno novi zvučni materijal snimljen u Engleskoj.

 

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje

Mia Šavrljuga

Mia Šavrljuga

profesorica engleskog jezika, Osnovna škola Alojzija Stepinca, Zagreb

Profil Klett je moj vjerni pratitelj u svim pothvatima u učionici engleskoga jezika, ali i izvan nje, osobito u kasne noćne sate kada se priprema za nastavu. Koristim New Building Blocks i New Building Bridges jer ih moji učenici vole i kroz njih usvajaju sva ono što ih moram, ali i želim poučiti. Vesele me dodatne mogućnosti poput Profil Klett akademije, repozitorija i svih novosti i promjena koje mogu i sama predložiti jer znam da se moje mišljenje uvažava.