New Building Blocks 2

udžbenik engleskog jezika za drugi razred osnovne škole, druga godina učenja

Kristina Čajo Anđel, Daška Domljan, Ankica Knezović, Danka Singer, Helena Gustović Ljubić, Marina Sertić, Nina Rezo

  • Tiskano izdanje tematski je organizirano kroz šest većih cjelina (unita), i dodatak koji je posvećen blagdanima. Svaka nastavna cjelina (lesson) pažljivo je strukturirana tako da prvo uvodi vokabular, zatim se kroz raznolike zadatke u udžbeniku i radnoj bilježnici razvijaju i uvježbavaju jezični sadržaji i vještine. Uz to, tu je i pregršt mogućnosti da kroz zajedničke i samostalne projekte te umne mape učenici prate svoj napredak i utvrđuju gradivo. Slikovne kartice i kartice s riječima su neizostavan su dio tiskanog kompleta kao i novi nosač zvuka (za učitelje uz udžbenik, za učitelje i učenike uz radnu bilježnicu).

  • IZZI digitalni sadržaj tematski vjerno prati udžbenik, zabavni i igroliki zadaci potiču usvajanje i proširivanje gradiva i pružaju trenutačnu povratnu informaciju o napretku. Pjesmice su obogaćene animiranim karaokama, a na kraju svake cjeline je kviz za samoprocjenu.

  • Iako tiskani i digitalni sadržaj funkcioniraju i samostalno, svaki za sebe, optimalni se rezultati dobivaju kombinacijom oba načina poučavanja. Ritam njihove izmjene učiteljica usklađuje obzirom na specifične potrebe učenika,  na vlastiti stil poučavanja, te tehničke i prostorne uvjete u kojima radi.

Udžbenik New Building Blocks 2 suvremen je i pažljivo promišljen nastavni materijal koji učenika vodi u veseli svijet likova kroz čije priče djeca usvajaju ne samo jezik već i socijalne vještine i vrijednosti poput prijateljstva, empatije, prihvaćanja različitosti.

Dosljedno proveden cilj svake nastavne jedinice upotreba je stečenih jezičnih znanja (vokabular, izgovor, obilježja verbalne i neverbalne interakcije) u komunikacijskom činu (djelatnost govorenja). Time se integriraju različiti ishodi iz sve tri domene: jezične, međukulturne i domene samostalnosti te postiže konačni cilj učenja jezika: komunikacija i interakcija.

Udžbeničke aktivnosti poput projekata, karaoka i Ronniejevih radionica (sada i uz video instrukcije), kod djece potiču razvoj kreativnosti kroz crtanje, pjesmu i glumu te razvoj fine grafomotorike.

Uz detaljan prijedlog izvedbe svakog nastavnog sata, priručnik za nastavnike sadrži i Metodički uvod s posebnim osvrtom na novosti koje donosi novi kurikulum te novi načini vrednovanja. Dio priručnika čine i prijedlozi za izlazne kartice, samovrednovanje te druge oblike formativnog vrednovanja.

Uz udžbenički komplet New Building Blocks 2, tu je i lepeza provjerenih, metodički oblikovanih dodatnih materijala: slikovnih kartica, razrednih plakata, lutke Ronnie, nastavnih listića, testova.

Svi udžbenici u seriji New Building Blocks od samog su početka rađeni po tim načelima pa učitelj koji se odluči za naš udžbenik u eksperimentu može biti siguran da je on usklađen s prijedlogom kurikuluma.

Budući da je tiskano izdanje udžbenika već nekoliko godina u upotrebi, imali smo ga priliku provjeriti u praksi i ovo novo izdanje je popravljeno i poboljšano te učitelj može biti siguran da dobiva udžbenik koji u praksi provjereno izvrsno funkcionira, a sada je, uz sadržajne izmjene, još i bolji zahvaljujući sljedećim novinama:

  1. Novi IZZI digitalni obrazovni sadržaj funkcionira kao nadopuna tiskanom udžbeniku, ali može funkcionirati i potpuno samostalno
  2. Detaljne upute kako se koristiti tiskanim udžbenikom i digitalnim obrazovnim sadržajem kao kompletom kako bi se najbolje ostvarili traženi ishodi,
  3. Potpuno novi zvučni materijal snimljen u Engleskoj.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje