Nina i Tino Hrvatski 1

početnica za prvi razred osnovne škole

Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Maja Križman Roškar

nina i tino

Početnica se sastoji od tiskanog i IZZI digitalnog obrazovnog sadržaja koji se nadopunjavaju. Svi tiskani materijali su radni.

  • Tiskano izdanje udžbenika Nina i Tino za hrvatski jezik počinju pripremnim razdobljem početnog čitanja i pisanja, obrađujući teme iskustveno poznate djeci, a povezane s motivacijskim temama prirode i društva. Težište pripremnoga razdoblja je na komunikaciji (kroz jezične djelatnosti govorenja i slušanja), komunikacijskom bontonu, oblikovanju poruka crtanjem te globalnom čitanju (predvještine čitanja i pisanja). Posebnost su tekstovi za čitanje i crtanje (Slušam i crtam), oglasi, isprekidani tekstovi (tablice, recepti, obrazac), biografski tekst, pozivnica, sudoku, itd. Na kraju drugog dijela početnice učeniku su ponuđeni književni tekstovi koje čita prema vlastitim interesima i potrebama. Ujedno mu se nudi da postane sukreator stranica.

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj ima dva modula (pripremno razdoblje i slova) i nadogradnja je tiskanome.

  • Ishodi koji se ostvaruju kroz tiskana izdanja udžbenika, jednako se tako mogu ostvariti i kroz digitalna izdanja. Korištenje tiskanih udžbenika i digitalnih obrazovnih sadržaja omogućuje dinamičnu nastavu hrvatskog jezika. Motivacijska ilustracija na početku cjeline popraćena je tekstom na zvučnoj čitanci. Različiti digitalni zadatci potiču učenika da u digitalnom okruženju svlada određene ishode.

Radni udžbenici iz hrvatskog jezika uključuju zadatke za razvoj grafomotorike. Grafomotoričke vježbe u funkciji su sadržaja i komunikacijske situacije proizašle iz tog sadržaja. Zadatci su oblikovani tako da omogućavaju funkcionalnu uporabu jezika u zadanim komunikacijskim situacijama. Tjelopis - U etapi prijenosa glasa u slovo koja se podudara s potrebom za rekreativnom pauzom učenici oblikuju slova vlastitim tijelima (samostalno, u paru, u skupini…). U motivacijskom dijelu udžbenika je bogata ilustracija koja potiče učenike na govorenje (iskustvo, ideje, emocije) i komunikaciju s tekstom koji se nalazi na zvučnoj čitanci i u priručniku za učitelje.

nina i tino
  1. Tjelopis
  2. Afirmativni pristup pisanju slova (zlatno/kraljevsko slovo)
  3. Komunikacijski bon ton
  4. Funkcionalna upotreba jezika
  5. Mnoštvo različitih vrsta tekstova
  6. Dodatne stranice za učenike – čitanje, stvaranje, sukreiranje

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje