Nina i Tino Hrvatski 1

početnica i radna bilježnica uz početnicu za prvi razred osnovne škole

Željka Zagorec, Tea Pavičić Zajec, Lana Lončar, Naraša Makovac, Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Alenka Boras Mandić, Radmila Pešut, Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Jelena Sikirica, Maja Lončarić, Maja Križman Roškar

nina i tino

Početnica se sastoji od tiskanog i IZZI digitalnog obrazovnog sadržaja koji se nadopunjavaju. Svi tiskani materijali su radni.

  • Tiskano izdanje obuhvaća pripremno razdoblje početnoga čitanja i pisanja, obradu tiskanih slova te sadržaje književnosti, kulture i medija.

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj ima dva modula (pripremno razdoblje i slova) i nadogradnja je tiskanome.

  • Koristeći oba izdanja (tiskano i digitalno), učitelj lako može ostvariti efikasniju nastavu poštujući načelo individualnog pristupa svakom učeniku.

U pripremnom razdoblju naglasak je na:

  1. komunikaciji svakodnevnih situacija koje učenik iskustveno poznaje,
  2. na komunikacijskom i jezičnom bontonu te funkcionalnoj upotrebi jezika.

Teme su povezane s temama koje se obrađuju u nastavi prirode i društva te ostalih nastavnih predmeta i međupredmetnih područja.

Polazišta za komunikaciju u tiskanom izdanju su: ilustracije, nizovi slika, slikopriče, piktogrami, audiozapisi književnih tekstova i brojalica. Grafomotoričkim vježbama prožeto je rješavanje problemskih situacija povezanih s temom.

Polazišta za komunikaciju u digitalnom izdanju su: videozapisi, kratki filmovi, animirani objekti, fotografije, audiozapisi.

nina i tino
  1. tjelopis, aktivnost koja kombinira potrebu za rekreativnom pauzom učenika prvih razreda, a istodobno ih uvodi u oblikovanje slova tijelima i pokretima
  2. zlatno slovo, primjer afirmativnog pristupa oblikovanju slova te razvoju samopouzdanja učenika i pozitivan poticaj učenju i pisanju slova

IZZI digitalni obrazovni sadržaj nudi potpuno nove tekstove kao polazište pri obradi svakog slova.

Jezično izražavanje, koje više nije samostalna domena u kurikulumu, prožeto je kroz sve domene koje su dio kurikuluma.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje