Nina i Tino Hrvatski jezik 2 | Profil Klett

Nina i Tino Hrvatski jezik 2

udžbenik hrvatskoga jezika za drugi razred osnovne škole

Saša Veronek Germadnik, Miroslava Vekić, Ulita Pocedić, Maja Križman Roškar

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje