Nina i Tino Matematika 1

udžbenik i radna bilježnica iz matematike za prvi razred osnovne škole

Alenka Boras Mandić, Lana Lončar, Radmila Pešut, Maja Križman Roškar

nina i tino

Udžbenik (tiskano izdanje + IZZI digitalni obrazovni sadržaj) i radna bilježnica obuhvaćaju sve domene i omogućuju ostvarivanje svih ishoda predviđenih u kurikulumu predmeta.

  • Tiskano izdanje obuhvaća početnu nastavu matematike kada se učenicima uvode odnosi među predmetima i brojevima (za razliku od dosadašnjih udžbenika koji su nakon odnosa odmah krenuli s geometrijskim sadržajima). Razlog tomu je apstraktna razina koja je potrebna za razumijevanje geometrijskih matematičkih pojmova za razliku od brojeva kojima djeca već barataju na dovoljno visokoj razini.

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj podijeljen je u četiri modula: Odnosi, Brojevi, Zbrajanje i oduzimanje i Geometrijski sadržaji.

  • Kombiniranjem ovih dvaju sadržaja mogu se ostvariti ishodi u različitim domenama predmeta ovisno o potrebama i interesima učitelja i učenika. Koristeći oba formata udžbenika od najranijih dana učenici će lako prihvatiti matematiku te uočiti svrhu ovog predmeta.

Integriranje sadržaja u udžbenicima

Nove matematičke pojmove učenici upoznaju kroz problemske situacije povezane sa svakodnevnim aktivnostima i iskustvom te sadržajima prirode i društva, hrvatskoga jezika i međupredmetnih tema. Izmjenjuju se različita polazišta poput fotografije, ilustracije, stripa, teksta, tablice, niza… Na taj način učenici rješavanjem problema dolaze do novog matematičkog pojma koji se tek tada prikazuje matematičkim jezikom i simbolima.

Radna bilježnica prati sadržaje udžbenika na tri razine:

  1. uvodna (podrška novoj nastavnoj jedinici u udžbeniku),
  2. prvo ponavljanje (razina koja služi ponavljanju i uvježbavanju),
  3. drugo ponavljanje (razina u kojoj se novi matematički pojmovi koriste u rješavanju zahtjevnijih situacija i povezuju s ostalim područjima učenja).
nina i tino

Nina i Tino:

  1. Novi tiskani i digitalni materijali usmjereni na ishode – novi pristup, novi sadržaji,
  2. Integrirano učenje – spajamo tiskano i digitalno izdanje osiguravajući poticajno i metodički primjereno okruženje – učiteljima i učenicima sve je pripremljeno uz prijedloge kako koristiti u nastavi,
  3. Individualni pristup učenju omogućava svakom učeniku individualni napredak te učitelju više vremena za ostale aktivnosti.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje