Nina i Tino Priroda i društvo 1

udžbenik prirode i društva za prvi razred osnovne škole

Arijana Piškulić Marjanović, Jasminka Pizzitola, Lidija Prpić, Maja Križman Roškar

Udžbenik (tiskano izdanje + IZZI digitalni obrazovni sadržaj) obuhvaća sve domene i omogućuje ostvarivanje svih ishoda predviđenih u kurikulumu predmeta.

  • Tiskano izdanje udžbenika iz Prirode i društva obuhvaća domene kroz 7 cjelina. Svaka nastavna tema završava zadatcima za istraživanje koji omogućavaju primjenu ishoda u svakodnevnom životu. Učenike se kroz istraživačke zadatke stavlja u stvarne životne situacije i potiče ih se na razvoj suradničkog učenja.

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaji nadopunjuju tiskano izdanje i motiviraju učenike na samostalno istraživanje koristeći različite vrste digitalnih sadržaja (video, animacije, kvizovi, interaktivni zadatci)

  • Kombinirajući tiskano i digitalno izdanje učitelji lakše ostvaruju ishode predviđene novim kurikulumom te kroz digitalne interaktivne sadržaje učenici aktivno promišljaju o svakodnevnim životnim situacijama.

Koncept tiskanih udžbenika iz Prirode i društva omogućava učeniku da sadržaj udžbenika prati na cjelovit način: misaono, motorički i emocionalno. Misaona izgradnja osnovnih koncepata (gibanje, toplina, vrijeme, rast…) izgrađuje se kroz lente u kojima se uočavaju promjene vezane uz iskustvo učenika. Cjeloviti pristup potiče učenika na vlastiti angažman, rješavanje istraživačkih zadataka i problemskih situacija. Na takav način razvija se učenikova unutarnja motivacija za rad i učenje.

Međupredmetne teme implementirane su u sve sadržaje te potiču ravnopravnost spolova, multikulturalnost, nacionalnu i vjersku ravnopravnost pojedinca i društvenih skupina. Sadržaj često usmjerava na druge (empatija) te uočavanje sličnosti i različitosti kao bogatstva socijalnog okruženja.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje