Opažam oblikujem 5

udžbenik i digitalni obrazovni sadržaj za peti razred osnovne škole za predmet Likovna kultura

Martina Kosec, Jurana Linarić Mihalić, Dijana Nazor

Umjetnost i vizualni jezik kao svakodnevna stvaralačka inspiracija!

  • Tiskano izdanje obuhvaća osnovni tekst i slikovne priloge svjetski poznatih umjetničkih djela i primjere iz okoline. Podijeljeno je u dva dijela koja se međusobno nadopunjuju. U prvom se dijelu kroz šest tema bavimo umjetnošću u svakodnevnom životu, a u drugom dijelu istražujemo vizualni jezik kao temelj stvaralačkog procesa. Slobodnom šetnjom kroz ta dva dijela učenik i učiteljice/učitelji povezuju načela stvaranja i stvoreno.

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj učeniku nudi mogućnost samostalnog istraživanja sadržaja prikazanih u tiskanom udžbeniku. Kroz brojne fotografije, ilustracije, interaktivne zadatke, animacije i video isječke učenici produbljuju znanje o određenim pojmovima. Posebna pažnja usmjerena je animacijama i filmovima koji su samostalno područje vizualnog izražavanja. Također, sadržaji su obogaćeni uputama kako se izraziti u pojedinoj tehnici ili digitalnom alatu te na elemente praćenja i vrednovanja vlastitog i tuđeg uratka.

  • Tiskani udžbenik i IZZI digitalni obrazovni sadržaji isprepleteni su istim ishodima i različitim mogućnostima interpretacije sadržaja. Dok su u tiskanom udžbeniku više pokazane mogućnosti likovnog i vizualnog stvaranja u klasičnim likovnim tehnikama, u IZZI digitalnom obrazovnom sadržaju pokazali smo bogatstvo primjene digitalne tehnologije i novih medija koji uz dodavanje zvuka i pokreta (animacije i filma) kod učenika dodatno pojačavaju doživljaj likovnog i vizualnog djela. Koristeći oba izdanja učenik aktivno sudjeluje i samostalno napreduje. Učitelji i učiteljice imaju velik izbor sadržaja što im olakšava slobodu u kreiranju nastavnog procesa.

Ciljevi:

  • Usvajanje likovne i vizualne pismenosti
  • Aktivno likovno-vizualno izražavanje i komuniciranje
  • Razumijevanje umjetničkih strategija i koncepata
  • Obogaćivanje slike sebe i svijeta u kojem živimo
  • Oblikovanje (osobnog i društvenog identiteta)

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje