Osnove računovodstva

digitalni obrazovni sadržaj za prvi razred srednje ekonomske škole za predmet Računovodstva

Diana Bratičević, Lidija Daničić

  • Tiskano izdanje udžbenika Osnove računovodstva obuhvaća osnovni tekst i različite vrste izvora za četiri tematske cjeline, od upoznavanja s predmetom, njegova povijesnog razvoja, osnovnih računovodstvenih pojmova preko pojmova i vrsta računovodstvenih instrumenata te do popisa imovine i obveza. 

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj tematski prati udžbenik i učenicima pruža mogućnost samostalnog učenja i istraživanja predmeta. Učenici u različitim oblicima kvizova samostalno provjeravaju svoje znanje i vještine koje su razvili.

  • Koristeći oba izdanja, nastavnici i nastavnice mogu lakše poučavati jer je pred učenicima novi oblik samostalnog učenja. Osnove računovodstva tako ostvaruje temeljnu ideju novog kurikuluma da ovim predmetom pridonosi osobnom rastu i sazrijevanju učenika te daje temelje za cjeloživotno učenje i razvoj. Teme iz udžbenika povezane su s aktualnim temema gospodarstva Republike Hrvatske čemu posebno pridonose poveznice na web stranice preko IZZI obrazovnih sadržaja. Digitalni obrazovni sadržaji omogućuje inkluzivni prikaz učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje