Priroda 5

tiskani i digitalni obrazovni sadržaj za peti razred osnovne škole za predmet priroda

poticajan pristup samostalnom učenju

  • U udžbeniku Prirode 5 svaka tema počinje dijelom Potaknimo znatiželju U suradnji s metodičarem PMF- a, ovom dijelu je posvećena posebna pažnja jer je to jedan od najtežih segmenata udžbenika koji se kreira. Učenika se na adekvatan način potiče na razmišljanje, uspoređivanje, zaključivanje i pripremu na nove sadržaje koje će usvajati. Svaka cjelina sadrži i dijelove Razmisli o i Jesi li znao? koji dodatno potiču učenike na pretraživanje informacija i dolaska do novih spoznaja. Ti prijedlozi nisu opterećujući nego su postavljena zanimljiva pitanja i smjernice.

  • Digitalna inačica omogućuje ostvarivanje ishoda na drukčiji način – primjerice, ono što možemo prikazati nizom slika u tiskanoj inačici, možemo zamijeniti primjerenim multimedijalnim elementom ili srednje/visoko interaktivnim zadatkom u digitalnoj inačici. Postoje i dodatni sadržaji za darovite učenike te detaljno opisane izvedbe istraživačkih radova u digitalnim inačicama koji dalje potiču učenike na aktivnosti na zabavan i edukativan način. Interaktivni kvizovi omogućuju i brzu samoprocjenu usvojenosti gradiva iz pojedinih tematskih područja. Tu je i inkluzivni prikaz za učenike s poteškoćama u savladavanju gradiva. 
    Ukratko, IZZI omogućuje: a) ostvarivanje ishoda na drugoj razini, b) dopunjavanje sadržaja, c) dodatne sadržaje vezane uz kurikulum , d) samoprocjenu znanja putem interaktivnih kvizova i testova.

  • Digitalna inačica sadrži dijelove koji dopunjavaju sadržaje tiskanih inačica – u 5. razredu objašnjavamo kako ribe dišu, ali digitalna inačica podiže sadržaje na višu razinu visoko kvalitetnim Twig videozapisom koji učenicima dočarava sadržaje kakve nijedna tiskana inačica ne može. Dopunjavanje uključuje i jedinice ponavljanja u digitalnim inačicama kojima se sumira gradivo uz klikabilni test znanja.

Novi koncept podrazumijeva gradivo podijeljeno u cjeline, a svaka je cjelina dodatno podijeljena u teme. Cjeline u 5. razredu obuhvaćaju učenikovo spoznavanje prirode, važnost energije u svakodnevnom životu te osnovne značajke vode, zraka i tla uz prilagodbe organizama na uvjete okoliša.

  1. Jaki motivacijski segment
  2. Jedinstven pristup sadržaju
  3. Poticanje učenika na aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje