Računovodstvo troškova i imovine

digitalni obrazovni sadržaj za drugi razred srednje ekonomske škole za predmet Računovodstva

Diana Bratičević, Lidija Daničić

  • Tiskano izdanje udžbenika Računovodstvo troškova i imovine obuhvaća osnovni tekst i različite vrste izvora za sedam tematskih cjelina, od uvodne vezane za novčano poslovanje, upoznavanja s kontnim planom pa preko obrade nastavnih cjelina  novčanih sredstava, kratkoročne financijske imovine, kratkoročnih potraživanja i obveza te na kraju kratkotrajnih materijalnih sredstava. Novi udžbenik za drugi razred donosi znatno smanjeni sadržaj i bolju prilagođenost dobi učenika jer je cijela nastavna cjelina na temu Troškova prenesena u udžbenik za 3. razred.

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj tematski prati udžbenik i učenicima pruža mogućnost samostalnog učenja i istraživanja predmeta. Učenici u različitim oblicima kvizova samostalno provjeravaju svoje znanje i vještine koje su razvili.

  • Koristeći oba izdanja, nastavnici i nastavnice mogu lakše poučavati jer je pred učenicima novi oblik samostalnog učenja. Računovodstvo troškova i imovine tako ostvaruje temeljnu ideju novog kurikuluma da ovim predmetom pridonosi osobnom rastu i sazrijevanju učenika te daje temelje za cjeloživotno učenje i razvoj. Teme iz udžbenika povezane su s aktualnim temema gospodarstva Republike hrvatske čemu posebno pridonose poveznice na web stranice preko IZZI obrazovnih sadržaja. Digitalni obrazovni sadržaji omogućuje inkluzivni prikaz učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje