Timski rad (projekti u nastavi)

priručnik s primjerima iz prakse za nastavnike i učitelje

Tanja Španjić, Renato Ristić

  • Priručnik Timski rad (projekti u nastavi) rezultat je iskustva višegodišnjega provođenja takva oblika rada u nastavi i namijenjen je kao dodatni materijal nastavnicima koji ga žele iskušati u svom radu s učenicima. Priručnik je dostupan kao digitalni sadržaj i kao pdf. na ovoj  obrazovnoj platformi. Nakon sažetoga opisa timskoga rada i suradničkoga učenja, prikazani su svi potrebni koraci – od stvaranja učeničkih timova do vrednovanja timskoga rada. U posljednjoj cjelini priručnika nalaze se primjeri projekata opremljeni svim potrebnim sadržajima i obrascima.  Sve priložene obrasce, tablice i dokumente nastavnici mogu preuzeti i koristiti se njima u gotovu obliku ili ih prilagoditi svojim potrebama. Nadamo se da će ovaj priručnik biti korisna pomoć i potpora nastavnicima u osmišljavanju i provođenju nastave.

  • Digitalni sadržaj Timski rad (projekti u nastavi) nastao je kao rezultat praktičnoga iskustva u nastavi. Namijenjen je kao dodatni materijal i pomoć nastavnicima koji ga žele iskušati u svom radu s učenicima. Nakon sažetoga uvodnoga prikaza timskoga rada i suradničkoga učenja, u koracima se prikazuje kako kreirati učeničke timove i početne zadatke čiji je cilj poticanje zajedništva i stvaranje pozitivnoga ozračja. Nakon toga slijedi prikaz kreiranja projektnih zadataka, praćenja izvedbe i vrednovanja timskoga rada, popraćen obrascima i tablicama za preuzimanje koji se lako mogu prilagoditi potrebama nastavnika. Na kraju se nalaze primjeri manjih i većih projekata u nastavi Hrvatskoga jezika i Informatike, opremljeni svim potrebnim sadržajima.

  • Priručnik i digitalni sadržaj Timski rad (projekti u nastavi) dodatni su sadržaji koji zajedno s udžbenicima za gimnazije i strukovne škole Književni vremeplov 1, Fon-Fon 1,  digitalnim sadržajima uz udžbenike, integriranom radnom bilježnicom Fonoplov 1, Metodičkim priručnicima uz udžbenike čine jednu udžbeničko-metodičku cjelinu.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje