Vrednovanje | Profil Klett

Vrednovanje

digitalni sadržaj namijenjen nastavnicima i učiteljima

Renato Ristić, Tanja Španjić

  • Digitalni sadržaj Vrednovanje utemeljen je na Okviru za vrednovanje procesa i ishoda učenja u osnovnoškolskome i srednjoškolskome odgoju i obrazovanju. Budući da se Okvirom za vrednovanje zagovara komplementarnost i uravnoteženost dosad dominantnoga vrednovanja naučenoga s pristupima usmjerenima sustavnomu praćenju i procjenjivanju, odnosno s vrednovanjem za učenje i vrednovanjem kao učenjem, uz sažeti opis triju pristupa vrednovanju, u priručnik su uvršteni primjeri i obrasci namijenjeni različitim pristupima i vrstama vrednovanja. Svi su priloženi primjeri iskoristivi u gotovu obliku, ali ih se lako može promijeniti i prilagoditi vlastitim potrebama. Nadamo se da će ponuđeni materijali nastavnicima olakšati proces vrednovanja u nastavi.

  • Digitalni sadržaj Vrednovanje dodatni je sadržaji koji zajedno s udžbenicima za gimnazije i strukovne škole Književni vremeplov 1, Fon-Fon 1,  digitalnim sadržajima uz udžbenike, integriranom radnom bilježnicom Fonoplov 1, Metodičkim priručnicima uz udžbenike čine jednu udžbeničko-metodičku cjelinu.

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje