Vremeplov 5 | Profil Klett

Vremeplov 5

udžbenik povijesti za peti razred

Neven Budak, Miljenko Hajdarović, Manuela Kujundžić, Šime Labor

vremeplov

  • Tiskano izdanje obuhvaća osnovni tekst i različite vrste izvora za pet tematskih cjelina od upoznavanja s historiografijom preko kronoloških razdoblja od prapovijesti do kraja starog vijeka

  • IZZI digitalni obrazovni sadržaj tematski prati udžbenik i učenicima pruža mogućnost samostalnog istraživanja na različitim vrstama izvora (uz korištenje animacija, video isječaka, ilustracija i karata). Učenici u brojnim kvizovima samostalno provjeravaju svoje znanje i vještine koje su razvili.

  • Koristeći oba izdanja učiteljice i učitelji mogu lakše poučavati povijest pružajući učenicima različite metode učenja sukladno učeničkim interesima i potrebama.

Novi Vremeplov 5, udžbenik povijesti za peti razred, donosi znatne promjene u poučavanje povijesti. Uz znatno smanjenje količine činjenica i bolju prilagođenost dobi učenika, materijali u udžbeniku, radnoj bilježnici i digitalni obrazovni sadržaji usmjereni su na istraživanje i razvoj vještina.

Učenici uz pomoć učiteljica/učitelja počinju istraživati povijest proučavanjem raznih vrsta povijesnih izvora koji ih vode od prilagođenih metoda istraživanja do samostalnog kritičkog promišljanja, zaključivanja i prezentiranja istraženog.

Vremeplov 5 tako ostvaruje temeljnu ideju novog kurikuluma da "školski predmet Povijest pridonosi osobnom rastu i sazrijevanju učenika te daje temelje za cjeloživotni razvoj i napredovanje".

Teme iz prošlosti su povezane s današnjim prostorom Hrvatske gdje god se takva poveznica može ostvariti te su kroz brojna pitanja aktualizirana s današnjim vremenom.

Digitalni obrazovni sadržaji omogućuje inkluzivni prikaz učenicima s posebnim obrazovnim potrebama.

krap

Ciljevi koje ostvarujemo spajanjem tiskanih i digitalnih sadržaja:

Ostvarivanje ishoda

znanja, vještina, sposobnosti

Integrirano učenje

jedinstvena struktura i kombiniranje tiskanog i digitalnog sadržaja

Interaktivno učenje

učenik je aktivan sudionik

Istraživačko učenje

povezivanjem različitih nastavnih područja s različitim kontekstima života

Individualno učenje

svaki učenik samostalno napreduje

Poticanje

kreativnog i kritičkog mišljenja

Poticanje

samovrednovanja i suradničkog vrednovanja

Angažirane i zadovoljne učitelje, učenike i roditelje