Udžbenik - 1. svezak

Udžbenik za treći razred vizualno je prilagođen drugome ciklusu i ishodima koji se u njemu ostvaruju. Već poznati koncept cjelovitoga učenja upotpunjen je novim dijelovima. Posebno ističemo dio Oko teksta tekst koji nudi zanimljiv dodatni tekst koji se u novoj formi nadograđuje na osnovni sadržaj ili temu. Udžbenik sadržava i različite zanimljive tipove zadataka te mnoštvo stvaralačkih aktivnosti. Na početku svake nastavne cjeline nalaze se tablice za formativno praćenje i vrednovanje učenika.

Prolistaj

Udžbenik - 2. svezak

U svakom dijelu udžbenika nalazi se dovoljno radnih zadataka za sate obrade i sate ponavljanja. Učenik će u školskoj torbi uvijek nositi samo jedan udžbenički svezak za nastavni predmet, a školska će torba biti lakša.

Prolistaj

IZZI digitalni obrazovni sadržaji

U digitalnim nastavnim jedinicama učenici će moći ostvariti ishode na njima zanimljiv, interaktivan način. Jedinice obiluju privlačnim interaktivnim objektima, videima, zadatcima i kvizovima za provjeru znanja. Povratna informacija učenicima odmah je vidljiva. Zvučna čitanka omogućuje interpretaciju svih tekstova koji se nalaze u udžbeniku.

Prolistaj

Priručnik

Priručnik sadržava priprave s prijedlozima aktivnosti za ostvarivanje predviđenih ishoda svakoga nastavnog sata. Svaka priprava ima i prijedloge aktivnosti u digitalnome okružju te izravne poveznice na IZZI objekte. U pripravama je jasno istaknuta povezanost s ishodima ostalih nastavnih predmeta i odgojno-obrazovnim očekivanjima međupredmetnih tema.

Primjer priprema za izvođenje nastave
Preuzmi
Ispiti znanja
Preuzmi
Lektirni priručnik
Preuzmi
Izlazne kartice
Preuzmi
Zvučna čitanka
Idi
Prijedlog izvedbenog plana
Preuzmi
Tablica procjene
Preuzmi
GIK
Preuzmi

Priroda i društvo 3

(Inter)aktivna radna bilježnica svakom učeniku omogućuje aktivno učenje. Odobrila AZOO!
Istraži

Učiteljice/učitelji prepoznaju kvalitetu nastavničkog kompleta jer:

 • cjeloviti koncept udžbenika ostavlja učitelju prostor za slobodu i kreativnost u oblikovanju nastavnoga sata
 • je praćenje i vrednovanje ostvarivanja ishoda jednostavno uz jedinstvene tablice koje se nalaze u svim udžbenicima
 • je podrška u materijalima za učiteljice/učitelje potrebna za pripremu i provedbu sata jezgrovita i jasna
 • su radni zadatci prilagođeni svim učenicima, a odabrani metodički postupci omogućuju uspješno razumijevanje problemskih situacija
 • spajaju najbolje od tiskanoga i digitalnog sadržaja s jasno postavljenim ishodima na početku svake jedinice
 • se temelji na suvremenim metodama poučavanja.

Učenici vole udžbenike Nina i Tino jer:

 • ih jasna struktura sustavno vodi do ostvarivanja ishoda
 • se nalaze u središtu aktivnosti
 • gradivo svladavaju uz stvarne životne situacije
 • ih grafički prikazi potiču na aktivno sudjelovanje na satu
 • sadržaj svakog udžbenika uključuje raznolike teme koje potiču učenika na istraživanje i zaključivanje
 • u tablicama za samovrednovanje procjenjuju vlastito razumijevanje sadržaja i napredak.

Roditeljima se sviđaju udžbenici Nina i Tino jer:

 • istraživački pristup učenju potiče učenika na logičko zaključivanje
 • omogućuju učenicima samostalnost u radu
 • povezuju tiskani i digitalni sadržaj
 • omogućuju praćenje napretka djeteta putem tablica za samovrednovanje
 • spajaju zabavu i učenje.